Aan de eerste prik ging een intensief traject vooraf. Bram Berkvens, Directeur Bedrijfsvoering bij GGz Breburg: “Lange tijd was de plek van de geestelijke gezondheidszorg binnen de landelijke vaccinatiestrategie onduidelijk. En daarna volgde de vraag: wie gaat het regelen? Al snel werd duidelijk dat we daar – in tegenstelling tot veel andere sectoren – zelf verantwoordelijk voor waren.”

Opstarten met de regionale ziekenhuizen

GGz Breburg is vol in actiestand gegaan om een vaccinatieprocedure op touw te zetten. “We hebben direct contact gelegd met de regionale ziekenhuizen: het Amphia in Breda en ETZ in Tilburg. Aanvankelijk leek het erop dat we het Pfizer-vaccin zouden krijgen, met alle logistieke uitdagingen die daarbij horen, zoals extreem koud bewaren en transporteren. In de ziekenhuizen bleek direct honderd procent commitment om ons te helpen. Wij maken nu gebruik van hun logistieke proces en locaties en zetten eigen professionals in om in samenwerking deze klus te klaren. Zo kunnen we iedereen ontvangen in vier dagen, en het vaccin onder de juiste condities bewaren.”

Belang vaccineren is groot

Toen vanuit RIBW Brabant de vraag kwam of zij mochten aanhaken bij het proces, zei GGz Breburg volmondig ‘ja’. “Het is zonde als we als collega’s in de sector allemaal het wiel opnieuw moeten uitvinden”, vindt Bram. Miranda Hanegraaf, manager Herstel bij RIBW Brabant, is daar heel dankbaar voor. “Dat wij voor een grootschalig en complex project als dit kunnen meeliften met GGz Breburg is ontzettend waardevol. Het belang van vaccinatie voor de veiligheid en vrijheid van onze medewerkers is groot. Wij werken op 23 woonlocaties met heel kwetsbare mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben. Afstand bewaren is niet altijd mogelijk. De vaccinaties helpen onze medewerkers om met een veilig gevoel hun werk te kunnen doen.”

De prik

Dit beaamt Lieselotte Helderman, Herstelcoach bij wijkteam Sprang-Capelle van RIBW Brabant. Zij kreeg op dinsdag 23 maart als één van de eersten van RIBW Brabant en GGz Breburg ‘de prik’. “Ik voel me goed!”, vertelt ze. “Het viel me alles mee, eigenlijk was het zo gebeurd. In het ziekenhuis was alles heel goed geregeld. Corona is al een jaar in ons midden en al die tijd hebben we samen onze schouders eronder gezet, om alles zoveel mogelijk ‘normaal’ te laten zijn voor onze cliënten. Logisch nadenken, voorzichtig zijn én doorpakken. Wij zijn straks als team beter beschermd, dat geeft een gevoel van rust. Hopelijk blijkt uit de onderzoeken dat vaccinatie er ook aan bijdraagt dat wij onze kwetsbare cliënten niet kunnen besmetten. Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.”

Doorpakken

Er zijn ruim 1500 medewerkers uit het primaire proces in de geestelijke gezondheidszorg uitgenodigd om de prik te halen: zo’n 1000 van GGz Breburg, circa 400 van RIBW Brabant en nog eens 120 medewerkers van de Paaz-afdelingen in het Amphia en ETZ. Verspreid over vier prikdagen worden vele honderden ggz-professionals gevaccineerd in Tilburg en Breda. Daarnaast trainden professionals in de ziekenhuizen de teams van GGz Breburg om zelf zo’n 300 cliënten te vaccineren.

Waardevolle netwerkverbinding

Corona is ons allen overkomen, maar het heeft ook mooie samenwerkingen opgeleverd. Bram: “De besmettingen, de beperkingen en ook de angst vraagt veel van professionals in de zorg en dus ook in de geestelijke gezondheidszorg. Mensen zijn moegestreden. Maar: er zit zoveel energie in dit traject en deze samenwerking, ik hoop dat we die kunnen vasthouden. Door omstandigheden – bijvoorbeeld omdat het vaccineren met AstraZeneca tijdelijk on hold werd gezet door het ministerie van VWS – moesten we de prikdatums tot vier keer toe verzetten. Dat heeft veel impact op de planning. De ziekenhuizen hebben enorm veel daadkracht laten zien. Samen uit, samen thuis, letterlijk. Grote hulde daarvoor!”