Brede dekking door veelbelovende resultaten

Kandidaten van het ‘Werkfit maken re-integratie traject’ van RIBW Brabant, ook bekend als ‘Howie the Harp opleiding van RIBW Brabant’ zijn dit jaar gestart middels dit nieuwe traject. Inmiddels zijn opdrachten voor dit arrangement ontvangen vanuit meerdere UWV kantoren in Brabant. Nando van Gemert, trainer bij RIBW Brabant: “We zijn ontzettend trots op deze steeds breder wordende samenwerking met het UWV. Dat UWV zoveel vertrouwen heeft in de samenwerking en onze kennis op het gebied van ervaringsdeskundigheid zien we als een groot compliment.”

‘Werkfit maken’ en ‘Naar Werk’

De kandidaten doorlopen een uitgebreide selectieprocedure waarbij zij bevraagd worden op onder andere hun motivatie, levenservaring, herstelproces en persoonlijke situatie. Na akkoord van de arbeidsdeskundige van het UWV start de deelnemer met het ‘’Werkfit maken re-integratie traject’. Dit traject houdt in dat studenten een opleiding volgen bij Howie the Harp, waarbij zij een half jaar klassikaal het theoretische gedeelte volgen tot ervaringsdeskundige professional. Dit staat in het teken van persoonlijke, professionele en herstelgerichte ontwikkeling. Tijdens het gehele proces worden de deelnemers ondersteund door een coach van Howie the Harp. Deelnemer en coach gaan samen met de arbeidsdeskundige van het UWV evalueren of de deelnemer kan starten aan het ‘Naar Werk re-integratietraject’. Na akkoord van de arbeidsdeskundige gaat de deelnemer met ondersteuning van de coach stagelopen bij een (zorg)organisatie. Kandidaten ontwikkelen gedurende beide re-integratie trajecten een portfolio waarin zij hun gehele leerproces beschrijven. Na het eindgesprek en beoordeling van de portfolio krijgen de studenten een uitstroomprofiel en certificaat en kunnen ze gaan ze gaan werken als ervaringsdeskundige professional.

Kansrijker in het leven en weer midden in de maatschappij

“De ontwikkeling van onze studenten en de mogelijkheden die dit maatschappelijk met zich meebrengt zijn zeer overtuigend en daardoor staan zij ook kansrijker in het leven. Bij Howie the Harp leiden we mensen op tot professioneel ervaringsdeskundige. Mensen met een eigen ervaring ontwikkelen hier de kennis om vanuit hun kwetsbaarheid op zoek te gaan naar hun kwaliteiten en talenten. Samen met het UWV creëren we zo de maatschappelijke kansen die nodig zijn voor mensen om weer aan te haken. Mensen staan sterker in hun herstel, staan dichterbij de maatschappij en krachtiger in het leven. Ook beschikken ze zo over een gereedschapskist waar ze uit kunnen putten doordat ze veel hebben geleerd. Mensen komen weer aan het werk waarmee ze hun eigen geld verdienen, hun eigenwaarde stijgt en de onzekerheid afneemt. Deze trajecten bieden hen weer kansen. Wat wil een mens nog meer…?”

Voor meer informatie en het aanmelden van kandidaten kunt u contact opnemen met medewerkers van team Howie the Harp Brabant. Zij zijn bereikbaar via 06-46610850 en via [email protected].