De casuïstiek waar Gezinsmanagement Regio Hart van Brabant, ofwel ‘Team Gezinsmanagement’, zich mee bezighoudt, is heel uiteenlopend. Jeske: “We krijgen casussen binnen via Veilig Thuis, de Toegang, het Zorg- en Veiligheidshuis of vanuit verschillende gemeentes in de regio. Vaak is niet duidelijk wat er nu écht allemaal speelt, wat er allemaal al geprobeerd is, wat wel of niet werkt, bij welke organisatie nu de verantwoordelijkheid ligt, of wat er nou nodig is om de situatie beter te maken. De gemene deler? Problematiek is complex, hulpverlening loopt vast, en vrijwel altijd zijn er (minderjarige) kinderen in het spel.”

RIBW Brabant & Team Gezinsmanagement

Gezinsmanagement Regio Hart van Brabant is een netwerkorganisatie/samenwerkingsverband tussen zes organisaties: RIBW Brabant, Amarant, SMO Traverse, Sterk Huis, Novadic-Kentron en GGz Breburg, in opdracht van de gemeente Tilburg. Alle organisaties zijn binnen het team vertegenwoordigd, Jeske van den Broek is sinds maart 2020 namens RIBW Brabant als Gezinsmanager aangesloten.

Doen wat nodig is

Kort gezegd doet het Team Gezinsmanagement wat er nodig is, zo lang het nodig is, vertelt Jeske. “De intentie is dat we een gezin met de inzet van de juiste hulpverlening weer op weg helpen. We beginnen altijd met het maken van een grondige analyse, om tot een goed plan te komen. Voor alle betrokken partijen, volgens de methode 1 Gezin, 1 Plan (1G1P). Zodat we weer weten waar we met elkaar naartoe werken. Vaak betekent het dat we een tijd lang intensief bij een gezin betrokken zijn. En dat we ook kijken naar wat niet meer nodig is. Wij leveren altijd maatwerk, in samenwerking met het gezin en de betrokken ketenpartners.”

Meestal is de rol van Gezinsmanagement vooral coördinerend, soms juist uitvoerend. “Laatst hadden we bijvoorbeeld een casus, waarbij we tijdens de analyse tot de conclusie kwamen dat er 28 hulpverleners vanuit verschillende organisaties bij het gezin betrokken waren. Chaos. Wij nemen in zo’n geval – en eigenlijk in alle gevallen – de helikopterpositie en we organiseren een ketenoverleg. In dit specifieke geval dus met álle 28 hulpverleners aan tafel. Toen ons werk erop zat, hadden de betrokken hulpverleners – ondertussen geen 28 meer – weer overzicht, doelen en prioriteiten om verder te kunnen. Maar soms komen we ook in een gezin terecht waar nog helemaal géén hulpverlening is, maar wel ontzettend veel onveiligheid of (psychische) problematiek. Ook dan maken we een analyse en een plan en zorgen we dat dit gezin de juiste hulp krijgt. Soms door zelf in actie te komen. In zo’n situatie zijn we alle zorgverleners in één: de jeugdzorgmedewerker, de specialist in veiligheid, de coach en de regisseur. De bedoeling is dat zodra ons team in beeld komt, er één plan komt, met oplossingen die écht zoden aan de dijk zetten voor alle gezinsleden. Dat plan of concrete maatregelen zetten we ook in gang, maar als het traject goed loopt met de juiste hulpverlening, zetten wij weer een stap terug en monitoren wij het gezin nog een korte periode voordat we afsluiten.”

Kruisbestuiving

In totaal bestaat Team Gezinsmanagement uit 8 gezinsmanagers, een gedragsdeskundige en een teamleider. “Wij werken vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant, een ontmoetingsplaats voor professionals van zorg- en veiligheidsinstellingen. Aan de Spoorlaan in Tilburg hebben we ons kantoor. De Gezinsmanagers zien elkaar wekelijks om casussen te bespreken. We hebben een kleine 30 casussen in beheer. Elke casus draaien we met het hele team, om alle expertises samen te brengen: psychiatrie, opvoeding, verslaving en verstandelijke beperking. Twee gezinsmanagers zijn direct aanspreekpunt. Zo vindt er steeds ‘kruisbestuiving’ plaats.”

Netwerk versterken

“Ik heb jaren als herstelcoach gewerkt bij RIBW Brabant”, vertelt Jeske. “Al die ervaring neem ik mee in mijn rol van Gezinsmanager. Ook in deze functie doe ik weer veel nieuwe kennis en contacten op, die ik mee ‘terug’ neem de organisatie in. Dat is waardevol, omdat ik als Projectleider Meldcode binnen RIBW Brabant ook weer met heel veel teams en collega’s in contact sta. Zo geldt dat eigenlijk voor iedereen binnen het Team Gezinsmanagement. Wij opereren allemaal binnen hetzelfde domein: zorg en veiligheid. Met allemaal onze eigen expertise. En een functie in onze ‘eigen’ organisatie, waardoor we daar onze eigen lijntjes en contacten hebben. Op verschillende niveaus wordt samenwerking versterkt. Alle betrokken organisaties leren elkaar steeds beter kennen, we weten steeds beter wat we aan elkaar hebben. Een groot voordeel voor de cliënt, voor RIBW Brabant én alle andere partijen.”