Resultaten 2019

Binnen RIBW Brabant hebben in 2019 verschillende medewerkers zichzelf gemeld om als contactpersoon het programma binnen het team uit te dragen. Nu zijn er voor alle teams contactpersonen. Dit geldt niet alleen voor woonteams, ook de teams van bijvoorbeeld Het Kiemuur, KREW, Zorgbemiddeling en Gedragswetenschappers hebben een contactpersoon voor dit programma. Dit voorjaar worden ze allemaal getraind door de GGD en de aandachtsfunctionarissen vanuit RIBW om nog meer handvatten te krijgen om het gesprek aan te kunnen gaan met cliënten.

Elk team heeft ook een anticonceptiekoffer gekregen met voorbeeld anticonceptieproducten om voorlichting te geven aan cliënten. Vanuit het programma kan een cliënt nu ook anticonceptie vergoed krijgen. Kiest een cliënt voor een anticonceptiemiddel en het wordt niet vergoed door de verzekeraar of heeft de cliënt zelf geen financiële middelen? Dan kan er een aanvraag worden ingediend bij de aandachtsfunctionarissen van RIBW. Zij regelen met de GGD binnen een paar dagen de vergoeding. Vaak is dit al binnen twee dagen geregeld. Betreft het spoed wordt het op dezelfde nog geregeld.

Doel van het programma

Het programma heeft als doel om ouders de regie over hun eigen kinderwens te geven om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. We praten met cliënten over hoe hun kinderwens eruit ziet en gaan in gesprek met wat ze daarvoor nodig hebben. We ondersteunen en geven inzichten zodat een cliënt voor zichzelf kan bepalen wat een goede keuze is. De cliënt kan beslissen om de kinderwens uit te stellen omdat hij of zij zich in een kwetsbare situatie bevindt en eerst bepaalde doelen willen bereiken voordat zij zwanger willen raken. Ook kan het voor de cliënt na de gevoerde gesprekken duidelijk worden dat hij of zij echt de kinderwens niet wil uitstellen. Dan zijn ze door de gesprekken goed voorbereid en hebben ze een duidelijk zicht gekregen op wat het betekent om een kind te krijgen. Ook in deze situatie kijken we mee waar ondersteuning gewenst is.