Rapport Dannenberg

Weer thuis! is een landelijke uitvoering van het rapport Dannenberg die de Hart van Brabant gemeenten gezamenlijk hebben opgepakt in onze regio. Het rapport Dannenberg met de titel ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’, is leidend in Nederland om mensen met hun kwetsbaarheid langer thuis te laten wonen.

Werksessie Weer Thuis!

Zorgbemiddelaar Petry de Schipper, bestuurssecretaris Anika Verhoeven, en relatiebeheerder Chris van Geloven deden op dinsdag 18 februari mee aan de werksessie Weer thuis! Doel van deze sessie was om input op te halen over de wijze van verdeling van woningen, de spreiding in de regio, nieuwe woonconcepten en een zachte landing in de wijk voor cliënten.

Workshop resultaten

Tijdens de drie workshops zijn zij verder ingegaan op de inhoud:

Workshop 1: Aantallen uitstromers en spreiding over de regio.
RIBW Brabant heeft cijfers over uitstromers van beschermd wonen aangeleverd net als SMO Traverse, Sterk huis en Amarant. De cijfers zijn nog te algemeen om objectief te kunnen maken. Er blijven bij de deelnemers vragen ontstaan over de spreiding, volume, enzovoort. Deze sessie krijgt dus zeker nog een vervolg.

Workshop 2: Woonconcepten; welke bijdrage kunnen (nieuwe) woonconcepten bieden?
RIBW Brabant werkt al met verschillende woonconcepten zoals gemengd wonen en housing first. Maar er zijn ook doelgroepen waar we nog geen woonconcept voor hebben ontwikkeld. Dit gaan we nu verder uitwerken.

Workshop 3: Huurvaardigheden en de zachte landing in de wijk
RIBW Brabant richt zich op een inclusieve samenleving en is actief en present in buurten en wijken zoals bijvoorbeeld door het opzetten van een wijkcirkel. Bij een wijkcirkel vormen kwetsbare inwoners per wijk een cirkel waarin ze elkaars talenten benutten en op deze manier met minder of zonder zorg zelfstandig kunnen (blijven) wonen, ondersteund door een vrijwilliger in de buurt. Daarnaast werken we samen met woningcorporaties om kwetsbare en sterke burgers door elkaar laten wonen, het zgn. ‘gespikkeld wonen.’ Tenslotte organiseren we ook in verschillende wijken Het Kiemuur. Het Kiemuur is een wekelijkse bijeenkomst in de wijk, dicht bij bewoners. Iedereen die contact, steun en/of advies zoekt is hier altijd welkom en wie wil kan zo binnenwandelen.
Tijdens de drie workshops kwamen er ook nog onopgeloste vraagstukken aan bod waar we de komende tijd verder aan gaan werken.