En het was meer dan een inkijkje; binnen een interactieve setting, wisselden de zorgpartijen, ervaringsdeskundigen, cliënten en gemeenten met elkaar van gedachten over essentiële actuele thema’s binnen het sociale domein. Peter Meulenberg was dagvoorzitter en nodigde steeds mensen coronaproof bij hem aan tafel uit om met elkaar de dialoog aan te gaan.

Samen in de wijk
Binnen de beweging die momenteel binnen het sociale domein plaatsvindt, is het samen leven in de wijk uiteraard een actuele beweging. Het samenspel van bewoners komt best nauw, waarin we met elkaar nog stappen zullen moeten gaan zetten. In de dialoog tijdens het werkbezoek kwamen signalen naar voren dat bepaalde vooroordelen dit samenspel haast onmogelijk maken. Ook blijft de draaglast van de wijken aandacht vragen. Daarnaast moeten we de cliënt in het vizier hebben, voor hem of haar moet de wijk aansluiten bij de stappen die hij of zij nog in het herstel wil zetten.

Ruimte voor herstel
Ook ging de dialoog over het speelveld van herstel, hoe we dit met zijn allen efficiënt inrichten, zodat er een juiste balans is tussen tijd voor zorg en herstel en verantwoording.  Dit is continu zoeken met elkaar. 

De verhalen van de cliënten, ervaringsdeskundigen en veldwerkers gaven deze actuele thema’s letterlijk een gezicht en maakten indruk, bleek uit de reacties.  
Waarbij de algemene conclusie werd getrokken dat het zo belangrijk is dat we met de partijen uit het sociaal domein over dit soort belangrijke thema’s in gesprek moeten blijven. De behoefte aan een fysiek vervolg is er dan ook.

Impressie werkbezoek in 1 minuut

YouTube thumbnail