Passende zorg en begeleiding

“Prima Zorg & Welzijn is van grote toegevoegde waarde binnen het sociaal domein.” licht Chris van Geloven, relatiebeheerder RIBW Brabant, toe. “De door de gemeente Tilburg gestelde voorwaarden en eisen aan Beschermd Wonen leggen wij als hoofdaannemer en eindverantwoordelijke vervolgens op aan Prima Zorg & Welzijn zodat onze samenwerking voldoet aan de gestelde eisen. Gezamenlijk hebben we hier heldere afspraken over gemaakt. Prima Zorg en Welzijn wil haar cliënten onder alle omstandigheden een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening, passende zorg en begeleiding bieden. We hebben alle vertrouwen in de goede samenwerking die erg prettig verloopt.” Dit heeft er mede in geresulteerd dat Prima Zorg & Welzijn, SMO-Traverse en RIBW Brabant voortaan de wederzijdse jaarlijkse interne audits met betrekking tot kwaliteit en veiligheid gezamenlijk uitvoeren. RIBW Brabant ondertekent een dezer dagen de raamovereenkomst.

Zo optimaal mogelijk resultaat

De heer Hasan Beklevic, bestuurder Prima Zorg & Welzijn en de heer Jan de Bruijn, plaatsvervangend directeur Prima Zorg & Welzijn vullen aan: “Wij zijn een in Tilburg gevestigde, groeiende organisatie en willen ons ontwikkelen tot een betrouwbare samenwerkingspartner binnen de zorgsector. Bij Prima Zorg & Welzijn gaan we uit van de mogelijkheden van onze cliënten. Doel is om binnen een atmosfeer waarbinnen de cliënt zich thuis voelt een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met culturele en religieuze achtergronden. We zijn verheugd dat we het ons gestelde doel bereiken door de professionele samenwerking met RIBW Brabant.”