Marina: “Herstelondersteunende zorg is de grondhouding van onze professionals. De inzet van ervarings-
deskundigheid is hier een wezenlijk onderdeel van. Herstel is een persoonlijk en uniek proces en wij bieden ondersteuning vanuit de individuele wensen en vragen van de cliënt. Hoe heb jij dat ervaren, Leo?”

Leo: “RIBW Brabant is mijn redding geweest. Ik heb geleerd met mijn problematiek te dealen. Met kleine stapjes en positieve ervaringen heb ik – op eigen kracht – weer betekenis gevonden in het leven. Als voorzitter van de Cliëntenraad kom ik nu op voor de belangen van alle cliënten van RIBW Brabant. Tegelijkertijd helpt het mij bij mijn eigen herstel.”

Marina: “Onze ondersteuning kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en is ontwikkelingsgericht. We gaan daarbij uit van iemands talenten en mogelijkheden. We werken integraal, want een stabiele woonsituatie, een sociaal netwerk, zinvolle dagbesteding of passend werk zijn een krachtige hefboom om weer mee te kunnen doen in de samenleving.”

Leo: “Herstel begint met het opkrabbelen uit een diep dal. Het is moeilijk om je leven weer op de rails te krijgen. En het duurt even voordat je er weer bent. De eerste stap ligt bij de cliënt. Daarom ben ik blij dat in 2018 Het Kiemuur verder is uitgerold binnen meerdere gemeentes in Noord-Brabant. Deze laagdrempelige bijeenkomsten bieden een luisterend oor en erkenning. Het haalt mensen uit hun isolement.”

Herstelondersteunende zorg is het fundament van onze specialistische zorg

Marina: “Daar zijn we zeker trots op! Verder is noemenswaardig dat we ruim 400 mensen hebben begeleid in beschermd wonen en zo’n 900 mensen in ambulante begeleiding. Ook startten we in 2018 een Safehouse. Hier wonen mensen die in een verslavingskliniek hun behandeling goed afsloten, maar nog wel een beschermde omgeving nodig hebben waarin niet gebruikt mag worden. Daarnaast heeft ons Restaurant Waanzinnig een fantastisch jaar gedraaid. Mensen met een psychische kwetsbaarheid runnen de horecazaak en krijgen hier begeleiding van leer-werkcoaches en ervaren horecamedewerkers. Zo doen zij werkervaring op, waarna zij vaak richting regulier werk en/of scholing bewegen. En een andere mooie mijlpaal: de derde lichting van ons opleidingscentrum voor ervaringsdeskundigheid, Howie de Harp was met 25 studenten in 2018 een grote groep. In 2019 ligt met 32 studenten het aantal nog hoger. Zij zijn – dit keer voor het eerst – helemaal door eigen docenten en coaches opgeleid tot ervaringsdeskundigen.”

Binnen het sociaal domein verandert er veel. Daarom is RIBW Brabant in 2018 in afstemming met onder andere de Cliëntenraad gestart met het interne veranderproces ‘Bouwen aan Perspectief

Marina: “We hebben onszelf de vraag gesteld hoe we zo goed mogelijk kunnen inspelen op veranderingen in onze omgeving, zodat we ook in de toekomst cliënten goede ondersteuning kunnen bieden. Naast expertise en methodisch handelen vraagt dit van de professional om flexibiliteit en creativiteit, zodat de ondersteuning goed aansluit bij de individuele wensen en behoeften van de cliënt. Daarom moeten we onze professionals in het primaire proces goed toerusten en inzetten op behoud en ontwikkeling van hun expertise en hen ook voldoende regelruimte geven. Zodat zij snel kunnen schakelen om dat te doen wat voor de cliënt nodig is en verbinding maken als dat om de expertise van andere professionals vraagt.”

Leo: “Als Cliëntenraad zitten wij dankzij ons overleg met Marina dicht op het vuur. Zo kunnen wij cliënten geruststellen over deze veranderingen binnen RIBW Brabant. Ik ben er trots op dat ik hieraan kan meewerken. Hoewel elke verandering voor cliënten moeilijk is, zien wij al voordelen die het proces brengt: de begeleiding wordt simpelweg minder complex.”

Marina: “De veranderingen in het sociaal domein en de zorg betekenen ook dat we in de toekomst nóg meer de samenwerking op moeten zoeken rondom de cliënt. We begeleiden cliënten al in de wijk en zetten in op het versterken en benutten van het sociaal netwerk. We proberen cliënten zoveel mogelijk gebruik te laten maken van voorzieningen in de buurt, zoals activiteiten in het wijkcentrum. Samen met de cliënt kijken we wat hij nodig heeft om te participeren. Zo slaan we een brug naar de samenleving en doorbreken we het maatschappelijk stigma richting mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid. Alles met als doel: sociale inclusie en participatie voor iedereen mogelijk te maken.”