Het uitgangspunt van RIBW Brabant is herstelondersteunende zorg: de talenten, wensen en doelen van onze cliënten staan centraal. Wij helpen cliënten de touwtjes zelf in handen te nemen, zodat ze in het dagelijks leven vooruit kunnen met zo min mogelijk professionele begeleiding. We ondersteunen de cliënt vanuit onze expertise, gaan uit van gelijkwaardigheid en zijn altijd dichtbij, in de wijk. Waar mogelijk zetten wij ervaringsdeskundigheid in.

Eén plan, één coördinator
We vinden het belangrijk dat een cliënt één centraal aanspreekpunt heeft. We zoeken daarom voor iedere cliënt een passende begeleider. Deze begeleider neemt het grootste gedeelte van de begeleiding op de verschillende leefgebieden op zich. Wanneer nodig kan hij andere hulpverleners met een aanvullende expertise inschakelen. RIBW Brabant heeft in de afgelopen dertig jaar extra kennis ontwikkeld en ervaring opgebouwd op diverse gebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding bieden bij financiën en administratie.

Paul Burger woont zelfstandig en heeft een goede baan bij een gemeente. Hij heeft de teugels van zijn leven stevig in handen. Toch kwam hij in de schulden; door zijn autisme kreeg hij geen vat op zijn financiën en administratie. “De rekeningen stapelden zich op”, vertelt Paul. “Dat voelde natuurlijk niet goed.

Paul: “Het Financieel Bureau Brabant betaalt nog steeds mijn rekeningen. Dat geeft mij rust.”
Tegelijkertijd wil je er ook niet mee geconfronteerd worden, want ook dat voelt niet goed. Zo belandde ik in een neerwaartse spiraal. Uiteindelijk heb ik samen met Dennis, mijn persoonlijk begeleider van RIBW Brabant, alle post opengemaakt, geordend en mijn schulden in kaart gebracht. Vervolgens zijn we instanties gaan bellen. Toen schuldeisers akkoord gingen met een rentestop of zelfs met een verlaging van het bedrag, voelde ik voor het eerst dat mijn situatie níet uitzichtloos was. Veel partijen blijken bereid om te onderhandelen. Ik ben in zee gegaan met het Financieel Bureau Brabant; zij ontvingen mijn salaris en betaalden alle belangrijke rekeningen. Ik kreeg leefgeld voor de dagelijkse boodschappen. Met het geld dat overbleef hebben we stapje-voor-stapje mijn schulden afgelost.

Nu ben ik ruim een jaar volledig schuldenvrij. Ik ken mijn krachten en ik weet ook heel goed waar ik hulp bij nodig heb. Het Financieel Bureau Brabant betaalt daarom nog steeds mijn rekeningen. Dat geeft mij rust. Ik hoef me over mijn administratie geen zorgen te maken. En dat is fijn: zo houd ik meer energie over voor andere dingen.”

Dennis Mateijsen, persoonlijk begeleider, vult aan: “Onze aanpak is heel persoonlijk. Naast de financiën komt er van alles ter sprake. Op die manier kunnen we allerlei leefgebieden aanpakken, dat is onderdeel van onze herstelondersteunende zorgmethode.”

Dennis: “Schuldeisers zijn heel zakelijk. Zij zien alleen een rijtje negatieve cijfers op een computerscherm. Voor het grotere geheel hebben zij minder oog. RIBW brabant ziet de persoon en het verhaal achter die cijfers wel.” “Als mijn financiën op orde zijn, gaat de rest ook wel lukken”