Wij zijn gericht op het herstel van de cliënt. Als het gaat om psychische kwetsbaarheid omhelst herstellen meer dan ‘beter worden van een ziekte’. Het herstel gaat over de manier waarop iemand met de psychische klachten omgaat, en over (opnieuw) oriënteren op wat iemand wil en wat mogelijk is. Ook op het gebied van werken en leren; meedoen en jezelf nuttig voelen dragen namelijk óók bij aan herstel.

Daar heeft RIBW Brabant een speciaal team voor; onder de vlag van KREW maken deskundige leer-werkcoaches cliënten klaar om (weer) aan het werk te gaan en ze bieden begeleiding bij herstel op de werkvloer. Bijvoorbeeld bij onze eigen leer-werkplekken, zoals Restaurant Waanzinnig om ervaring op te doen in de horeca. In onze werkplaats in de Ledeboerstraat zijn diverse leer-werkprojecten verenigd onder één dak. In 2019 verhuisde KREW van de Nimrodstraat naar deze nieuwe locatie. De grotere, nieuwe locatie biedt ruimte voor de ambitieuze plannen in 2020. Daarnaast zijn ook individuele trajecten mogelijk, deelnemers krijgen dan begeleiding van ons en gaan daarnaast al bij een werkgever – buiten RIBW Brabant – aan de slag.

De vraag is leidend

Marc van den Berg is leer-werkcoach bij RIBW Brabant. “Cliënten of deelnemers van buiten RIBW Brabant melden zich met een vraag over werk of scholing. Die vraag is leidend, RIBW Brabant sluit daarop aan. Altijd volgens onze visie: herstelondersteunend, gericht op de ontwikkeling van een cliënt en passend bij de fase van herstel. We kijken dus ook verder dan alléén die baan of dagbesteding. Sommige mensen worstelen ergens mee, waardoor het niet makkelijk is om een baan te hebben én te houden. Een verstoord dag- en nachtritme bijvoorbeeld, of een drugsverslaving.

Dat pakken we dan ook aan, samen met de cliënt én zijn omgeving. Dat kan een wijkteam zijn van RIBW Brabant, een werkgever of familie. Stap voor stap bereiken we samen doelen. Niet alleen op de werkvloer, ook op andere levensgebieden, zoals financiën, gezondheid en sociaal netwerk.”

RIBW Brabant & werkgevers

Marc merkt dat werkgevers steeds meer openstaan voor samenwerking: “Steeds vaker vormt een individu dat aan de slag wil het uitgangspunt, in plaats van een vacature. Wat kan iemand bijdragen in een bedrijf? Waar liggen talenten en wat zijn belemmeringen? Aan de hand daarvan wordt een baan ‘op maat gemaakt’, bijvoorbeeld met extra begeleiding op de vloer, aangepaste werkzaamheden of werktijden. Job carving heet dat.” Die verbinding tussen RIBW Brabant en werkgevers is belangrijk, vindt ook Marieke van Kempen, accountmanager werkgeversdienstverlening bij WerkgeversServicepunt Werkhart. “RIBW Brabant heeft de opdracht haar cliënten weer mee te laten doen in de maatschappij. Zij krijgen vaak ook een uitkering. De opdracht van WSP Werkhart is in die gevallen eigenlijk hetzelfde. Vaak is maatwerk nodig, per individu. Daarvoor weten leer-werkcoaches onze werkmakelaars al goed te vinden. Samen proberen we kandidaten succesvol door te bemiddelen naar werkgevers. Daarnaast ondersteunen we óók werkgevers. Voor hen maken we mogelijkheden en instrumenten – zoals loonkostensubsidie, een vangnet bij ziekte, of coaching – transparanter. En hierdoor, hopelijk, een inclusief werknemersbestand aantrekkelijker. Dat kunnen we niet alleen, bovendien is maatwerk lastig in beleid te vangen. Daarom is een goede samenwerking belangrijk. Samen zoeken we nog naar een goede manier om optimaal van elkaars kennis gebruik te maken. Gelukkig zijn de lijntjes kort. Ik vind het een kwestie van steeds blijven verbinden en blijven verdiepen. En regelmatig herijken.”

Praktische tools en methodes
Diverse instrumenten en methodes helpen onze cliënten om mee te doen in de maatschappij. Ontwikkeld en aangeboden in samenwerking met verschillende samenwerkingspartners, zoals het UWV.

Howie the Harp
Bij Howie the Harp leer je jouw ervaring om te zetten naar ervaringskennis. Die kennis onderscheidt deelnemers van klassiek opgeleide hulpverleners. De kwaliteit van scholing en coaching in deze opleiding leidt tot een vergrote kans op de arbeidsmarkt. Zo startten in 2018 31 studenten met de opleiding Howie the Harp, van wie in 2019 27 afstudeerden en 18 ondertussen een baan hebben, bij 8 verschillende organisaties. In 2019 startte er weer een nieuwe groep studenten, die staat te popelen om midden 2020 af te studeren en aan de slag te gaan.

IPS
De re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) staat voor zero exclusion; niemand wordt uitgesloten. Het bijzondere aan IPS: een cliënt wordt éérst geplaatst en gaat dus per direct participeren in een zo normaal mogelijke werkomgeving. Pas daarna gaan we aan de slag met eventuele belemmeringen. Wij zorgen zo lang als het nodig is voor passende begeleiding voor de cliënt én ondersteuning voor de werkgever. Bij RIBW Brabant worden alle individuele leer-werkcoaches geschoold in deze methode.

Modulaire re-integratie
Mensen die (volledig) zijn afgekeurd voor werk en een uitkering ontvangen, verdwijnen vervolgens vaak uit beeld. Binnen de pilot ‘Modulaire re-integratie’ bundelen RIBW Brabant en het UWV de krachten, samen gaan we wél weer omkijken naar deze mensen. Bijvoorbeeld om ze uit een sociaal isolement te halen, zelfredzamer te maken en de mentale en fysieke gesteldheid te bevorderen. Recreatieve dagbesteding kan hierin heel zinvol zijn; mensen kunnen daardoor helemaal opleven.

Werk fit en Naar Werk
Het UWV startte in 2019 met Werk fit en Naar Werk.
• Werk fit: Aanleren van vaardigheden om weer werkfit te worden.
• Naar Werk: Aanleren van vaardigheden richting een betaalde baan.

RIBW Brabant zet deze trajecten in opdracht van het UWV en gemeentes in, om re-integratie en participatie voor cliënten mogelijk te maken. In een werk(ervarings)setting bij KREW, of door een opleiding te volgen bij Howie the Harp.
In 2019 maakten de eerste 16 cliënten gebruik van Werk fit, met een gemiddelde waardering van 7,8. De deelnemer aan Naar Werk beoordeelde zijn traject met een score van maar liefst 100 procent. In 2020 gaan we met behulp van deze producten nog veel meer mensen helpen. Op het gebied van participatie zijn we hiermee flink uitgebreid in het afgelopen jaar; we kunnen steeds meer hulp op maat aanbieden.

Meer informatie?

Een deelnemer aanmelden óf benieuwd naar de mogelijkheden voor plaatsing van deelnemers binnen jouw organisatie?

 

Neem contact op met Leer-werkcoaches van Team KREW

telefoonnummer 013-4637045.

Jaarbeeld 2019 – Aan de slag! 2