Met onze integrale, persoonlijke benadering helpen we cliënten hun draai te vinden in het dagelijks leven. Daarbij is de vraag van de cliënt altijd leidend. Hoe ontwikkelt iemand zich binnen het herstel? En waar kan iemand op dat moment ondersteuning bij gebruiken? Kortom: we sluiten aan op de juiste fase van herstel – want de fase waarin een cliënt zich bevindt, is van grote invloed op wat wél en wat niet werkt.

Begeleiding naar herstel

Zo kan iedereen een bevredigend en hoopvol leven leiden, mét een zinvolle bijdrage aan de gemeenschap. We bieden daarvoor begeleiding bij diverse zaken die een prominente rol spelen in ieders leven: wonen, financiën, regie op eigen leven, maatschappelijk participatie, gezin en huiselijke relaties en sociaal netwerk. Samen met de cliënt analyseren we de situatie volgens deze zes levensgebieden. Daarbij brengen we de krachten en de valkuilen van onze cliënt in kaart. Zo bieden we op een complete manier begeleiding naar het herstel.

In hun vertrouwde omgeving bieden we onze cliënten de zorg die op dat moment nodig is

In verbinding met de buurt

‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ (Dannenberg, 2015): dit advies is de basis van de richting waarin wij ons bewegen. We laten mensen zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen, met zo min mogelijk verhuisbewegingen op basis van wijzigingen in beschikking of indicatie. Want een stabiele woonplek en woonomgeving zijn cruciaal voor het herstel van onze cliënten. In hun vertrouwde omgeving bieden we de zorg die op dat moment nodig is – zo lang als dat nodig is. Binnen het herstel zetten we in op verbinding met de buurt, liefst op een manier waarop cliënt en buurt elkaar versterken.

Jaarbeeld 2019 afbeelding cliënten