In 2019 waren er 499 medewerkers in loondienst, hadden we 111 vrijwilligers en boden we 99 mensen een stage-/leerplek. We willen hen allemaal boeien en binden. De organisatie is groot en een duidelijk plan voor de toekomst is belangrijk. Miranda Hanegraaf, Manager Herstel, dacht mee over BAP. “De regie ligt bij de cliënt, omdat die centraal staat”, legt Miranda uit.

“De nieuwe organisatiestructuur zorgt dat óók onze medewerkers steeds meer kunnen inbrengen. We werken nu in kleinere teams die resultaatverantwoordelijk zijn. Zo kan iedereen vanuit zijn rol zijn verantwoordelijkheden pakken. Dat maakt het werk interessanter, zorgt dat medewerkers zich continu ontwikkelen en vergroot de betrokkenheid met de organisatie

Regie bij teams

Omdat het takenpakket van de persoonlijk begeleiders en de begeleidingsmedewerkers veranderde, kregen die functies een andere titel: herstelcoach en herstelondersteuner. Herstelcoach Maaike van de Wiel gaat, sinds dat moment, met meer plezier naar haar werk. “Voorheen waren er veel regels en was de druk hoog, maar hadden we weinig invloed op de uitvoering. Doordat we nu meer verantwoordelijkheden als team hebben en de regie bij ons ligt, benutten we onze kwaliteiten volop en krijgen we de kans onszelf te ontwikkelen. We werken samen naar een doel. De teamspirit is daardoor enorm gegroeid.”

Goede communicatie

“We verbinden persoonlijke drijfveren en talenten van medewerkers aan de visie van RIBW Brabant”, vertelt Miranda. “We bieden scholing waar wenselijk. En we schakelen zo nodig de expertise van partners uit ons netwerk in. Samenwerking blijft belangrijk.” Goede en duidelijke communicatie is daar onlosmakelijk mee verbonden. Miranda: “Naar onze cliënten, onze netwerkpartners én onze medewerkers. We spreken hen regelmatig en we vieren samen successen.”

Nieuwe medewerkers binden

“Verbinding is essentieel. Ook nieuwe collega’s willen we direct aan de organisatie binden. We verfijnden ons introductieprogramma en zetten Appical in: een app die nieuwe medewerkers voor en tijdens hun start begeleidt. Daarnaast organiseerden we onlangs een koffiemoment voor mensen die meer wilden weten over RIBW Brabant. Bijvoorbeeld omdat ze graag bij ons willen werken of een opleiding willen volgen bij Howie the Harp. Zo nemen we potentiële collega’s mee in het mooie werk dat wij doen”,
licht Miranda toe. De nieuwe manier van sollicitatiegesprekken voeren, draagt ook bij aan verbinding. Steeds vaker spreken sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure met medewerkers én cliënten.

Het vernieuwde sollicitatiegesprek

Martijn, cliënt bij RIBW Brabant, was aanwezig bij verschillende sollicitatie
gesprekken. Hij is positief: “Vaak bestaat een sollicitatie uit best wat taaie theorie, terwijl het juist heel belangrijk is om te achterhalen of je een klik hebt met iemand. Daarom heb ik de sollicitanten ook persoonlijke vragen voorgelegd.” Nieuwe medewerkers zijn enthousiast. Trisha Redelijk maakte tijdens haar sollicitatiegesprekken al kennis met een herstelcoach en cliënten uit het team, waar zij vanaf 1 mei 2020 onderdeel van uitmaakt. Trisha: “Een zeer positieve ervaring want iedereen nam heel actief deel aan het gesprek. Ik kreeg hierdoor direct een goed beeld van de mensen en de organisatie.”
Samen beslissingen nemen Sinds kort geeft Maaike zelf vorm aan deze sollicitatieprocedure, waar dat eerst via de teammanager ging. “Ik screende zelf de kandidaten en koos wie er langskwamen op gesprek. Die verantwoordelijkheid maakt mij en het hele team enthousiast.”

Ook over de aanwezigheid van cliënten bij het sollicitatiegesprek, is ze zeer te spreken. “We kregen niet alleen zelf een goed beeld, maar zagen ook wat onze cliënten belangrijk vinden.” De sollicitatiegesprekken werden uitgebreid besproken, met het team én de cliënten. “We willen dat iedereen zich gehoord voelt”, benadrukt Maaike. “Omdat je beslissingen écht samen neemt, sta je veel sterker als team. Dat de cliënt daarbij een grote rol speelt, is alleen maar heel logisch. Hun mening is net zo belangrijk als de mijne.”

Jaarbeeld 2019 afbeelding FTE Jaarbeeld 2019 - Integrale aanpak