RIBW Brabant is HKZ-gecertificeerd. Dat houdt in dat we beschikken over een goed werkend veiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan wet- en regelgeving. In 2020 vond een tussentijdse audit plaats, in 2022 wordt RIBW Brabant opnieuw getoetst voor certificering.

Cliënt als mens

“Cliënten zijn het allerbelangrijkste in de zorg”, vindt Ellis van Paassen-Magnee, Auditor Zorg bij DEKRA. Zij voerde bij RIBW Brabant de audit uit. “Toch zie je dat medewerkers soms geïnstitutionaliseerd raken en de cliënt gaan zien als dossier. Bij RIBW Brabant zien medewerkers de cliënt als mens. Samen zoeken ze naar wat wél kan. Het herstelgerichte gedachtengoed zie je terug op de werkvloer; dat is niet zomaar aan de bestuurstafel bedacht, maar komt tot volle bloei bij de medewerkers.”

Wisselwerking

RIBW Brabant zorgt er op verschillende manieren voor dat het beleid aansluit bij de cliëntbehoeften. Ellis: “De organisatie is in transitie naar resultaatverantwoordelijke teams. Daar is vertrouwen in medewerkers voor nodig. En dat zie je terug in alle lagen van de organisatie. De jaarplannen die voortvloeien uit de strategische koers en waar de teams mee aan de slag gaan, geven de medewerkers een kader. Tegelijkertijd voeden de teams het bestuur, met teamontwikkelplannen. Zo ontstaat er een open gesprek en een goede wisselwerking tussen beleid en praktijk.”

Leren van meldingen

Medewerkers (en cliënten) van RIBW Brabant melden via Triasweb incidenten uit de praktijk die een cliënt schaden of hadden kunnen schaden. Ellis: “Bij RIBW Brabant melden medewerkers niet omdat het nou eenmaal moet, maar om er als organisatie van te leren. In elk team analyseren twee collega’s deze meldingen en treffen verbetermaatregelen. Zo worden alle medewerkers kwaliteitsmedewerkers en is iedereen eigenaar van het verbeterproces.”

Cijfer van cliënten is een 8,09

Jaarlijks peilt RIBW Brabant de tevredenheid van cliënten. Belangrijk, omdat dit ons inzicht geeft in wat er goed gaat en in wat er beter kan. We ontdekken onze verbeterpunten en maken daar werk van. Afgelopen jaar beoordeelden cliënten de begeleiding van RIBW Brabant met een 8,09. Opnieuw een hoger cijfer dan een jaar eerder.

“Het mes van ons cliënttevredenheidsonderzoek snijdt aan twee kanten”, schetst Paola Buitelaar, Senior ervaringsdeskundig ontwikkelaar Beleid en Innovatie bij RIBW Brabant. “Enerzijds leren wij waar onze begeleiding beter kan. Anderzijds evalueert de cliënt tijdens het invullen van de vragenlijst voor zichzelf wat wel of niet voor hem werkt. Ons doel is dat de cliënt leert wat bevorderend of belemmerend werkt in het herstelproces, om zo meer regie te krijgen op zijn herstel. Belangrijk daarbij is dat de cliënt dat ook in het gesprek met zijn begeleiding kan aangeven. Herstelondersteunende zorg blijft immers maatwerk.”

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

 

Jaarbeeld 2020 – Kwaliteit van zorg