Aan het einde van 2023 volgde Gertrude Graumans Marina Hesen op als bestuurder van RIBW Brabant. Marina, die na ruim zes jaar als bestuurder het stokje overdroeg en daarna met pensioen ging. Gertrude: “RIBW Brabant ligt in het verlengde van mijn tijd als directeur van de forensisch psychiatrische instelling De Woenselse Poort. Ik heb RIBW Brabant leren kennen als een innovatieve organisatie die samen met de cliënt werkt aan een basis voor herstel. Die visie spreekt me aan. Samen mogelijkheden verkennen en stappen zetten om naar eigen kunnen te functioneren in de samenleving.”

De samenwerking binnen Siem was daarnaast een belangrijke reden voor Gertrude om te solliciteren, vertelt ze. Vanaf 1 januari 2023 is Siem de enige gecontracteerde partner voor mensen die Wmo-gerichte zorg nodig hebben. De opdracht aan dit samenwerkingsverband vanuit de regiogemeenten: een kleiner, kwalitatief goed en dekkend zorglandschap creëren binnen de regio.

Carina Kruijsse, bestuurder bij SMO Traverse, en Brigite van Haaften, bestuurder bij Prisma, schreven als kernteamleden van Siem mee aan het profiel voor de nieuwe bestuurder van RIBW Brabant. “Marina was als bestuurder vanaf het eerste uur betrokken bij het ontstaan van Siem. Het is echt een groot compliment waard dat RIBW Brabant in de zoektocht naar een opvolger breder durfde te kijken dan de eigen organisatie”, zegt Brigite.

Samenwerking binnen Siem is de toekomst

De nieuwe inkoopstructuur voor de Wmo in de regio, met een groot -nieuw te vormen-  samenwerkingsverband als hoofdaannemer en de ingewikkelde transformatieopdracht is niet zomaar iets. Dat is nog nergens anders in Nederland bedacht of uitgevoerd. Toch is Gertrude ‘naadloos’ aangesloten binnen het netwerk van tien zorgorganisaties, benadrukt Brigite. “Tuurlijk had ik ook vragen in het begin”, blikt Gertrude terug. “Maar ik geloof dat deze samenwerking de toekomst is. Tegelijkertijd merk ik dat het voor dilemma’s zorgt. En dat de impact op de bedrijfsvoering van de afzonderlijke partijen groot is. Het is voor iedereen duidelijk dat het een behoorlijk karwei was om dit te organiseren. En daar zijn we nog niet klaar mee.”

“We hebben lef getoond, en blijven dat doen”, zegt Carina daarover. “Tegelijkertijd hebben we het vertrouwen dat we vasthouden aan de afspraken, ook als het moeilijk is.”

De juiste richting ingeslagen

Gertrude bezocht bij haar start alle locaties van RIBW Brabant en merkte dat collega’s nog zoeken naar de balans tussen het werken voor RIBW Brabant als de moederorganisatie en de netwerkorganisatie van Siem. “En tussen ziel en zakelijkheid. Er ligt een andere opdracht, waar andere verantwoordelijkheden en kaders bij horen. Daar werken we met elkaar aan, om die te schetsen.” Want binnen de veranderende context van de maatschappij is de richting van Siem de  toekomst, vindt het drietal. Samenwerken in integrale teams, doen wat nodig is en dat met elkaar regelen; niet meer en niet minder. En altijd staat de cliënt centraal.

Carina: “Bovendien heeft het een toevoeging in de verdere samenwerking; Traverse en RIBW weten elkaar ook beter te vinden binnen de forensische zorg bijvoorbeeld. Daarbinnen bundelen we de krachten in het belang van de cliënt. Want de ondersteuningsvraag blijft. Hoe beter we elkaar weten te vinden om op een efficiënte en effectieve manier samen te werken, hoe duurzamer we de zorg kunnen bieden.”

Kleurrijk palet van expertises

De kracht van Siem schuilt in het feit dat er tien verschillende zorgorganisaties betrokken zijn, vindt Gertrude. “Siem is niet grijs, de dynamiek in de gebiedsteams is heel goed. De uitdaging is wel om de deskundigheid vanuit de verschillende moederorganisaties te borgen; dat was ook een belofte bij de start. We merken namelijk dat collega’s zich al snel meer een werknemer van Siem voelen dan van bijvoorbeeld RIBW Brabant. Terwijl het verschil juist wordt gemaakt door de krachtenbundeling en expertises uit verschillende organisaties. Dus blijven we er alert op dat de Siem-collega’s in verbinding blijven met de collega’s van RIBW Brabant en de andere partners in het netwerk.”

“Ook is het de vraag: hoe borg je het werkgeverschap voor de medewerkers die vanuit een moederorganisatie in Siem werken”, vult Brigite aan. “Dat is zoeken.”

Gemeenschapskracht binnen wijken versterken

Kompas op Zuid aan de Ringbaan Zuid bij Stappegoor is een goed voorbeeld van hoe Siem voor meer verbinding zorgt, vindt Brigite. Terwijl de bestuurders nog met de voorbereidingen voor de start van de netwerkorganisatie bezig waren, realiseerden RIBW Brabant, SMO Traverse en Prisma hier al samen met de gemeente Tilburg en woningcorporatie Tiwos een gemengd wonen-complex. Bedoeld voor spoedzoekers en voor mensen die succesvol hun zorgtraject doorliepen en weer zelfstandig gaan wonen. Gertrude: “Kompas op Zuid beantwoordt aan de vraag vanuit de overheid om wonen en zorg te scheiden en opvang in de wijk te realiseren. We zijn een sterke partner om de gemeenschapskracht binnen wijken te versterken. Te faciliteren dat burgers elkaar helpen. Dat is ook nodig omdat er simpelweg steeds minder professionals beschikbaar zijn.”

Het succes geeft het drietal kracht. Carina: “We hebben stappen gezet in het begeleidingsproces voor de cliënt. Het Wmo-loket van de gemeente heeft ook een andere rol nu. Hierdoor hoeft  de cliënt nog maar één keer zijn of haar verhaal hoeft te doen. En omdat we zonder schotten tussen organisaties, én allemaal met hetzelfde ondersteuningsplan werken, zijn alle expertises die nodig zijn toegankelijk. Dat is een heel waardevolle en essentiële verandering.” Brigite noemt het baanbrekend, ook voor collega’s in de teams. “We zetten in op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Zij geven aan op welke punten zij veranderingen in hun leven willen om met onze hulp en binnen de kaders te werken aan herstel. Door samen te kijken naar wat nodig is.”

Met Siem is echt iets unieks ontstaan in de regio, vinden ze. Gertrude: “De samenwerking heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik zie vertrouwen in elkaar: in de bereidheid er samen voor te willen gaan. Zodat inwoners in de regio Hart van Brabant, nu en in de toekomst, ondersteuning kunnen krijgen die bij hen past.”

Ontstaan Siem

Tot 2022 waren er in de regio Hart van Brabant maar liefst tweehonderd partijen voor Wmo-hulp. Dit enorme aanbod maakte het onoverzichtelijk voor de mensen met een hulpvraag. Daarnaast kon de gemeente de kwaliteit niet goed garanderen, met zoveel aanbieders. Om die redenen wilden de regiogemeentes samen het zorglandschap te verbeteren. Zij schreven een aanbesteding uit. We besloten als zorgpartijen de handen ineen te slaan.

Vanaf 1 januari 2023 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het Wmo-aanbod voor alle inwoners die ondersteuning nodig hebben. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeentes en onderaannemers.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Samenwerken in vertrouwen 1