“Het is voor cliënten in de regio goed dat Siem er is”, stelt Brit (31, links op de foto samen met Sandra Stabel en Kelly Vromans, sleutelfiguren). “Binnen de coalitie pakken we met elkaar de verantwoordelijkheid voor iemands ondersteuning. We kijken breed naar het aanbod. Voorheen moest de cliënt zichzelf bij allerlei instanties aanmelden. Dat betekende dus dat als hij of zij zich bij RIBW Brabant meldde, een andere zorgaanbieder van niets wist. Terwijl de hulp en begeleiding vanuit een andere expertise ook heel goed voor iemand zou kunnen zijn. Nu melden mensen zich bij het Wmo-loket van de gemeente en kijken er meer ogen naar iemands verhaal.”

Niet meer van het kastje naar de muur

Als sleutelfiguur werkt Brit alleen nog met beschermd wonen cliënten. De functie heet niet voor niets zo, legt ze uit: “we blijven het hele traject bij de client betrokken, ook na plaatsing. Elk half jaar evalueren we met de client en kijken of we de ondersteuning moeten bijstellen.”

De cliënt wordt – kortom – niet meer van het kastje naar de muur gestuurd, ziet Brit. “We vliegen mensen vanuit allerlei expertises in om samen te gaan voor een goede, stabiele plek. Want iemand met autisme kan óók verslavingsproblematiek hebben. Daarom is het goed dat Siem er is. Er zijn meer ogen die naar iemands verhaal kijken.”

Siem kent een flink netwerk, ook met ‘onderaannemers’ – zorgorganisaties waarmee Siem binnen de regio samenwerkt. En het team voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een cliënt goed te laten landen, merkt Brit. “We proberen ondersteuning passend te maken door te kijken naar wat wél kan en naar wat iemand wil. Binnen Siem is zoveel expertise gebundeld, dat er altijd iemand is die een cliënt verder kan helpen in zijn of haar ontwikkeling.”

Uitstroom afstemmen

Al is de samenwerking soms ook zoeken, vertelt Brit: “Binnen Siem is de visie dat we iemand niet willen verplaatsen vanwege gedrag, alleen vanwege behoeften. Maar soms liggen er vanuit een eigen organisatie, bijvoorbeeld RIBW Brabant of Amarant, regels over ongepast gedrag. Het kan zijn dat uitstroom daardoor niet overeenkomt met de visie van Siem. Dan is het zoeken naar hoe je elkaar vindt. Zonder elkaars visie te verliezen.” Uitdagend, en tegelijkertijd een mooie kans om de verbinding op te zoeken, vindt Brit. “We komen er eigenlijk altijd wel uit samen. Door het gesprek aan te blijven gaan en begrip te hebben voor elkaar.”

Leren van elkaar

Het team is scherp op de inhoud én staat voor elkaar klaar. Brit haalt veel energie uit de samenwerking, merkt ze. “Ik vind het interessant om in contact te zijn met andere organisaties en om mee te kijken naar passende plekken voor cliënten. Binnen Siem kijk je breder, de doelgroep is heel divers. Van jongeren met een verslaving tot mensen met LVB (licht verstandelijke beperking) en andere complexe casuïstiek. Alle teamleden binnen Siem denken mee bij een casus: vanuit verschillende expertises leren we van elkaar.”

Dit is Siem

Met elf zorgorganisaties in de regio Hart van Brabant – waaronder RIBW Brabant – werkt Siem voor iedere inwoner die een ondersteuningsvraag heeft binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning op het gebied van begeleiding, beschermd wonen, dagbesteding of dagopvang. En écht organisatie-overstijgend. Er is één ingang waar gekeken wordt welke begeleiding vanuit welke organisatie nodig is. En als er in de loop van de tijd iets anders nodig is, stemmen we dat binnen ons samenwerkingsverband met onze cliënten af.

Dat doen we tegelijk én samen. In éen plan, in één systeem, dat van de cliënt is. Wij zijn te gast. Op papier vier woorden die mooi klinken; in de praktijk een wereld van verschil.

Of iemand nu een grote of kleine of meer dan één vraag heeft, of je nu 18 of 81 bent en wat de woonsituatie ook is. Wij zijn er. Met elf verschillende achtergronden in ambulante begeleiding, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, en ondersteuning bij verstandelijke en fysieke beperkingen, hebben we heel veel kennis en kunde in huis. Waar we aanvullende expertise nodig hebben, betrekken we samenwerkingspartners.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Basis | Jaarbeeld 2023 | Samen in de wijk