Onze drijfveer was ook afgelopen jaar helder: doen wat nodig is voor het herstel van onze cliënten. Dat vraagt om goede samenwerking met anderen. Het jaar 2023 stond daarom voor ons vooral in het teken van de samenwerking in Siem intensiveren. Sinds 1 januari 2023 werken we binnen Siem samen met andere zorgorganisaties voor iedere volwassen inwoner in de regio Hart van Brabant die een ondersteuningsvraag heeft binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. De cliënt heeft de regie en wij als zorgpartner ondersteunen. Met de expertise van al die verschillende partners kunnen we dat ook heel goed. Maar het is niet vanzelf gegaan. Gedurende 2023 hebben we heel veel tijd gestoken in de nieuwe werkwijze. Want de impact op de bedrijfsvoering van alle partijen was groot, ook bij RIBW Brabant als penvoerder.  

De eerste resultaten van de samenwerking zijn nu zichtbaar. Ik ben trots op het team dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt om een cliënt goed te laten landen en blijft kijken naar wat er wel kan. Zoals collega Brit Evers, zij werkt als sleutelfiguur bij Siem. Samen met medewerkers van andere zorgorganisaties kijkt ze naar de ondersteuningsvraag van een cliënt om een passende woonomgeving te vinden. Een plek waar cliënten kunnen groeien.

Ook op het gebied van ontwikkeling en leren werken we graag samen. Zo ontwikkelde collega Yvette van Laar samen met Mariet Geurts van MEE de Meentgroep voor medewerkers van andere zorgorganisaties een training over mensen met een lichtverstandelijke beperking (LVB). RIBW Brabant brengt expertise in psychiatrie, MEE De Meent Groep in LVB. Door onze krachten te bundelen, versterken we elkaar.

Tenslotte raad ik de herstelverhalen van Michael en Marleen nog aan. Michael zocht begeleiding bij RIBW Brabant voor zijn angststoornis en paniekaanvallen. Hij durfde zijn huis niet meer uit te gaan en ontwikkelde een depressie. Samen met de herstelcoach en begeleiders maakte Michael plannen voor de lange termijn en ging het stapje voor stapje beter. Hij kijkt nu weer met vertrouwen naar de toekomst. Bij Marleen werd enkele jaren terug de diagnose Korsakov gesuggereerd. Daar was ze het niet mee eens. Het enige wat ze nodig had, was iemand die haar geloofde en zich voor haar in wilde zetten. Herstelcoach Karin vocht met haar mee en regelde een second opinion. Marleen is haar intens dankbaar, want nu staat ze op de wachtlijst voor een eigen woning met ambulante begeleiding.

Deze herstelverhalen blijven indrukwekkend. Het laat zien waar we het voor doen: mensen weer mee laten doen in de maatschappij en een volwaardig leven laten leiden. Precies waar we in 2024 ook weer voor gaan!

Veel leesplezier gewenst!

Gertrude Graumans

Raad van Bestuur