Werkfit maken

Werkfit maken is voor mensen die een ziektewet-, arbeidsongeschiktheid- of Wajong-uitkering hebben en nog niet helemaal klaar zijn om aan de slag te gaan. Werkfit maken helpt je om te onderzoeken wat je positie nu op de arbeidsmarkt is en om die te verbeteren. Zo weet je hoe je je kunt voorbereiden om terug op de arbeidsmarkt te komen.

Naar werk

Naar werk is voor mensen die een ziektewet-, arbeidsongeschiktheid- of Wajong-uitkering hebben en klaar zijn om aan de slag te gaan, maar nog wel intensieve hulp kunnen gebruiken. Naar werk helpt je bij het vinden en behouden van een nieuwe baan. 

Modulaire re-integratiediensten

Modulaire re-integratiediensten is voor mensen die een grote afstand hebben tot de maatschappij. Het heeft als doel om voor de persoon inzichtelijk te maken wat zijn of haar mogelijkheden zijn met betrekking tot maatschappelijke participatie. 

Dit traject bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Participatie interventie
  2. Bevorderen maatschappelijke deelname
  3. Begeleiding bij scholing
  4. Praktijkassessment

Dit traject is voor mensen die nog niet klaar zijn voor een traject zoals Werkfit maken of Naar werk.

Contact met KREW

Wil je meer informatie over re-integratietrajecten? Onze leer-werkcoaches helpen je graag verder!  

 

Contact