Waarom wil RIBW Brabant jouw zorgdossier met jou delen? 
RIBW Brabant vindt het erg belangrijk dat je grip houdt op jouw herstel. Daar past bij dat je inzage hebt in jouw dossier, wat via Caren.nl mogelijk is.  

Wat kun je inzien op Caren.nl? 
Als je bent ingelogd op Caren.nl, vind je het volgende terug: 

  • Kalender: hierin kun je jouw afspraken met jouw herstelcoaches en herstelondersteuners terugvinden en kun je zelf ook afspraken aan toevoegen; 
  • Berichten: hier kun je met jouw naasten en andere zorgpartijen informatie delen, RIBW Brabant is niet aangesloten op deze berichten en leest deze dus niet, ons kun je bereiken via de kanalen die je gewend bent; 
  • Dossier: hierin lees je de rapportages terug, maar ook jouw herstelplan en ‘Mijn verhaal’;   
  • Connecties: hierin kun je jouw naasten, of andere zorgverleners toegang geven tot jouw dossier;
  • Profiel; hierin staan jouw gegevens die bij RIBW Brabant bekend zijn.  

Hoe kom je bij jouw gegevens op Caren.nl?  
Per post ontvang je een persoonlijke inlog waarmee je op Caren.nl kunt inloggen. 

Mogen anderen meekijken in jouw dossier? 
Je kunt bij ‘Connecties’ jouw naasten en andere zorgverleners toegang geven tot jouw omgeving. Hierin kun je zelf bepalen wie alleen jouw afspraken en berichten mogen zien en wie daarnaast ook jouw dossier mogen inzien, inclusief de geschreven rapportages (dit is de vertrouwensgroep). Ook kun je hen zelf eventueel weer verwijderen.  
Jouw directe begeleiding van RIBW Brabant kan er overigens wel altijd in, daarin verandert niks. Er kunnen dan meerdere mensen in jouw dossier, daarom is het belangrijk dat je er goed op let hoe je dingen opschrijft in jouw dossier. Vanwege privacy is het bijvoorbeeld gewenst om nooit hele namen, maar initialen te gebruiken.  

Wie is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens in Caren?  
Zodra jij (of in sommige situaties jouw curator) de brief met activeringscode ontvangt, ben jij of jouw curator verantwoordelijk voor het activeren en eventueel openstellen van jouw gegevens aan anderen. RIBW Brabant vertrouwt erop dat er zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige informatie (zoals persoonsgegevens), waarbij jouw belangen voorop worden gesteld, en is niet aansprakelijk als je hier zelf onzorgvuldig mee omgaat. Zorg dus voor een goede beveiliging van je apparatuur (actuele beveiligingsupdates) en het veilig opbergen van je toegangscodes. Heb je hier hulp bij nodig, laat de begeleiding dit dan weten. 

Zijn mijn gegevens goed beveiligd? 
Het zorgdossier bevat vertrouwelijke gegevens. Deze wordt daarom op wee manieren beveiligd. Ten eerste moet je de activatiecode invullen (die je per brief hebt gekregen) en ten tweede vul je een controlecode in, die  je op je mobiele telefoon krijgt. Als je het dossier opnieuw wilt openen, krijg je op je telefoon altijd een nieuwe controlecode. Die controlecode is 5 minuten geldig.  

Wat houdt ‘Mijn verhaal’ in het Dossier in? 
In ‘Mijn verhaal’ onder dossier kun je jouw eigen verhaal toelichten, bijvoorbeeld door aan te geven wat je belangrijk vindt in de omgang. Het is niet verplicht om dit onderdeel te gebruiken. Caren wordt veel gebruikt door instellingen voor thuiszorg of ouderenzorg. Hierdoor staan er soms vragen tussen die niet horen bij de zorg die je van RIBW Brabant krijgt zoals ‘hoe drink jij jouw koffie?’. Deze vragen kun je natuurlijk gewoon overslaan, tenzij je naast onze zorg bijvoorbeeld ook thuiszorg krijgt, dan is het wel relevant. Als je ‘Mijn verhaal’ hebt ingevuld, kies je er zelf voor wie dit kan lezen. Je kunt dit dan aan jouw begeleiding laten weten, zij krijgen hier niet automatisch bericht van.  

Wat als je in je Caren-omgeving in je dossier iets wilt veranderen?  
Je kunt dan het beste contact opnemen met de persoon die dit in jouw dossier heeft geschreven, om samen te bekijken of er iets aangepast moet worden.  

Waar kun je terecht met vragen over Caren.nl? 

  • Ga naar caren.nl en klik op ‘Hulp nodig?’. Als je in je eigen omgeving bent ingelogd, kun je voor hulp op het spreekwolkje rechts onderin klikken. 
  • Als je vragen hebt over het instellen van jouw account kan de begeleiding van RIBW Brabant helpen, bijvoorbeeld door samen de handleiding te doorlopen voor het instellen van je account.