Ilse Op de Laak, Programmamanager MEEAcademie – Kruisbestuiving via trainingen

“De hulpvraag van cliënten laat zich niet afbakenen. Per individu kijken we: wat is er nodig en welke organisatie heeft die expertise? Zowel Gemeente Tilburg als organisaties in het sociaal domein beseffen: we moeten de handen ineenslaan om onze doelgroepen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het trainingsplan Verward Gedrag dat we het afgelopen jaar samen uitrolden in Tilburg, resulteerde in een kruisbestuiving. Medewerkers van MEE De Meent Groep volgden bij RIBW Brabant de cursus Mental Health First Aid. Medewerkers van RIBW Brabant volgden bij ons de trainingen Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) en met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit bleek een welkome aanvulling op de kennis die al in huis is. Zien dat er onder de psychische kwetsbaarheid een beperking ten grondslag ligt, is immers relevante informatie in de herstelondersteunende zorg. Als begeleider moet je andere verwachtingen hebben en andere doelen stellen. We hebben het afgelopen jaar geconstateerd in deze trainingen echt iets voor elkaar te kunnen betekenen. Het is dan ook mijn wens om dit voort te zetten.”

Meer informatie over onze trainingen?

RIBW Brabant geeft ook trainingen, individueel aan mensen en incompany bij organisaties.

Ervaringsdeskundige Senior Kiemuur 210204