“Zo krijgen kwetsbare vrouwen na behandeling bij ons via RIBW Brabant nazorg. En RIBW Brabant heeft bijvoorbeeld casussen waarbij onze expertise op het gebied van echtscheiding en opvoeding gewenst is. Het veranderende zorglandschap sterkt ons in onze visie dat samenwerken noodzakelijk is. Want het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om met de beschikbare middelen de zorg zo optimaal mogelijk te organiseren voor mensen die dat nodig hebben. Daarom hebben we doorlopend contact met elkaar en vliegen we momenteel elkaars expertise al in bij acht casussen. We trachten om individuele zorgarrangementen aan te bieden, op het gebied van vrouwenhulpverlening in combinatie met beschermd en begeleid wonen en/of met een jeugdzorgarrangement.”