“Vanuit FACT-teams (deze teams begeleiden, behandelen en ondersteunen cliënten in hun eigen omgeving, waarbij hulpverleners nauw met elkaar samenwerken, red.) behandelen wij cliënten, gericht op herstel. Hierin werken wij samen met RIBW Brabant, want zij zorgt voor de begeleiding.

We zijn dus beiden nauw betrokken bij de cliënten. Daarom is er in 2018 meer geïnvesteerd in de samenwerking, onder het mom van ‘samen het dak vernieuwen als de zon schijnt’. Door verwachtingen naar elkaar uit te spreken en vertrouwen te hebben in elkaars expertise, bieden we een betere ondersteuning aan de cliënt. Zijn herstel is ons gezamenlijk uitgangspunt. Daar dragen we beiden verantwoordelijkheid voor. De wens is om in de toekomst voor de cliënt tot één plan te komen, door behandelplan en begeleidingsplan samen te voegen. Hiervoor is het begin al gemaakt.”