1. Familievertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon familie luistert naar jouw kant van het verhaal. Zij wijst de weg in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) en geeft antwoord op je vragen over stoornis en behandeling. Zij ondersteunt in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt zoeken naar oplossingen als je kritiek hebt op de GGz.

Heb je als naasten vragen of problemen waar je met de zorgverleners niet uitkomt? De familievertrouwenspersoon is er voor jou.

Contactgegevens van onze familievertrouwenspersoon

Judith van Nimwegen
M 06 – 46 94 38 81
E j.vannimwegen@familievertrouwenspersonen.nl

Wanneer kun je ondersteuning vragen van de familievertrouwenspersoon?

Bij een crisismaatregel of zorgmachtiging heb je als naaste wettelijk recht op ondersteuning van een familievertrouwenspersoon.Ben je een naaste van iemand die in zorg is bij RIBW Brabant dan kun je ook bij ons terecht als het gaat om vrijwillige zorg.

Je kunt bij ons terecht met vragen over de zorg voor je partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of als je niet weet waar je moet zijn, een klacht hebt of problemen bij het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijg je de juiste persoon maar niet te pakken. In al deze situaties kun je ondersteuning vragen van een familievertrouwenspersoon. 

Wat kan een familievertrouwenspersoon voor je doen?

De familievertrouwenspersoon geeft je informatie, denkt met je mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Dit betekent dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met jou de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet.
  • informatie geeft over waar zorg te krijgen is, hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is.
  • advies geeft over hoe je als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de patiënt en aan de continuïteit van de zorg.
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars.
  • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandeling.
  • ondersteunt bij het indienen van een klacht.

Geen verwijzing nodig

Als naaste kun je rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heb je geen toestemming nodig van de patiënt of de behandelafdeling. De dienstverlening is gratis.

Je kunt een afspraak maken op een plek die je prettig vindt. Dit kan bij de instelling zijn, maar bijvoorbeeld ook bij je thuis.

Vertrouwelijk en onafhankelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van jouw hulpvraag een dossier. Daarin neemt zij alleen de persoonsgegevens op die nodig zijn om je hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf. Ook de behandelaars niet. De familievertrouwenspersoon is in dienst van de stichting LSFVP en werkt onafhankelijk.

Meer informatie vind je op de website van de familievertrouwenspersonen.

2. Cliëntvertrouwenspersoon

Alles wordt zorgvuldig met jou besproken. Een dergelijk gesprek duurt meestal drie kwartier tot een uur. Eerst vertelt de vertrouwenspersoon wat je van haar kunt verwachten. Daarna neemt zij samen met jou de tijd om jouw onderwerp zorgvuldig te bespreken. Ze luistert goed en stelt zo nodig vragen. Ze geeft informatie, begeleiding en/of bemiddelt bij een conflict met de organisatie. RIBW Brabant en MEE de Meentgroep hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de inzet van een cliënt vertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon werkt bij MEE de Meentgroep en niet bij RIBW Brabant.
 
Bereikbaarheid
Ellen Tiggelovend is door cliënten van RIBW Brabant te benaderen als vertrouwenspersoon cliënten. Ellen is bereikbaar op: 06 433 666 09 of per e-mail: e.tiggelovend@meedemeentgroep.nl. Ellen werkt op maandag, dinsdag en woensdag.