Niet waar

“Mijn kijk op de maatschappij is niet veranderd, maar ik vind alle ontwikkelingen wel heel interessant. Neem bijvoorbeeld hybride werken: veel van mijn werk doe ik nu online, terwijl dat voor corona bijna ondenkbaar was. In mijn werk zie ik dat de coronaperiode ook mentaal impact heeft (gehad). In het KBS-model zie je dat sociale contacten een grote beschermende factor kunnen zijn. En die sociale contacten vielen nu juist weg. Of je nu cliënt of psycholoog bent: we zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Er kwam meer aandacht voor mentale gezondheid en er is meer begrip voor als je je even niet zo fijn voelt. Dat is een mooie ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd welke gevolgen we over een aantal jaren nog zien van deze periode. De vraag is hoe we het goede kunnen behouden en zelfs versterken. Zoals het hybride werken en de hoop dat de coronacrisis een keerpunt kan zijn voor het verduurzamen van de maatschappij.”