Actueel

De wijk: thuisbasis voor cliënten en schakelpunt voor professionals

16 april 2019
Meer regie bij zorgvragers en een intensievere samenwerking tussen partijen binnen het sociale domein, dat is de algemene deler in de bestuursakkoorden van gemeenten uit ons werkgebied. Binnen deze dynamiek is de wijk steeds meer het schakelpunt. Mensen wonen in de wijk, maken hier onderdeel van uit en het is de plek van waaruit ze hun leven vormgeven. Dat geldt ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Als ook zij begeleiding en/of behandeling zoveel mogelijk in hun eigen huis krijgen, houden ze meer regie op hun herstel en grip op hun leven. Dat laat onverlet dat we in de praktijk zien dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Soms is er een meer beschermde woonomgeving nodig. Dit is meestal tijdelijk. De beweging van beschermd wonen naar een beschermd thuis is al even gaande. Als RIBW Brabant bewegen we hier volop in mee. Om nog beter de verbinding te maken, gaan we de aankomende tijd op sommige fronten net even anders werken. Hieronder stip ik deze veranderingen kort aan.
Marina Hesen, voorzitter Raad van Bestuur, blogt

Duidelijkheid door regie in wijkteams te leggen

Voor cliënten is het herstel een zeer persoonlijk proces, waarbij een persoonlijke benadering past, zodat onze professionals daar goed op aan kunnen sluiten. Naast expertise en methodisch handelen vraagt dit om flexibiliteit en creativiteit in het vinden van de juiste ondersteuning. Alleen denken in structuren van vaste producten of diensten past hier niet bij. Het vraagt om meer professionele ruimte, zodat zij dat kunnen doen wat nodig is voor de cliënt. En juist daarom zet RIBW Brabant op de juiste momenten haar kennis, vaardigheden en contacten in om de cliënt in zijn of haar leven een basis voor herstel te bieden. Daarom ligt bij RIBW Brabant de regie voor de uitvoering en organisatie van de zorg bij de professionals in de wijkteams. De aankomende tijd wordt deze rol verder versterkt, zodat zij deze regie nog meer kunnen pakken: samen met de cliënt. 

Duidelijk richting bepalen bij start zorg 

Daarom vinden we het heel belangrijk om bij de start van de herstelondersteunende zorg samen met de cliënt zijn ‘formele en informele’ netwerk in kaart te brengen. Wie is belangrijk voor de cliënt en welke rol kan en wil diegene uit dit netwerk oppakken om samen te zorgen voor goede ondersteuning, passend bij de vraag en fase van het herstel? Welke afspraken maken we met de cliënt én met dit netwerk? Zo worden de mogelijkheden van de cliënt en diens netwerk benut, wat bijdraagt aan een duurzame oplossing. We zoeken daarbij naar een juiste balans tussen informele en professionele ondersteuning. Iedere cliënt krijgt dus steeds de zorg die nodig is. Ook omdat we flexibeler kunnen schakelen met netwerkpartners en in een gezamenlijke verkenning bekijken wie het beste welke toegevoegde waarde kan leveren.

Nieuwe functies bij RIBW Brabant

Welk wijkteam of welke professional(s) van RIBW Brabant een cliënt gaat ondersteunen, hangt af van zijn hulpvraag. Er zijn wijkteams en professionals met specifieke expertise. We maken steeds de match met het meest passende team en professional.
De aankomende tijd komen er in de wijkteams nieuwe functies en minder verschillende functies. Dit draagt bij aan het verhogen van de integraliteit en een nog sterkere verbondenheid van onze professionals en de cliënt met de omgeving. We werken dadelijk met herstelcoaches, herstelondersteuners en ervaringsdeskundig medewerkers. De herstelcoaches worden het aanspreekpunt voor de cliënt en zijn samen met de cliënt spin in het web van zijn netwerk. Herstelondersteuners hebben een belangrijke rol in de begeleiding, gericht op het trainen en aanleren van (nieuwe) vaardigheden. We gaan dit de komende jaren gefaseerd doorvoeren. Professionals uit de wijk worden op het moment van de verandering over hun (eventuele nieuwe) contactpersoon geïnformeerd. Voor die tijd zijn cliënten uiteraard al geïnformeerd over wie hen bij hun herstelplan gaat begeleiden. We houden jullie op de hoogte!

Marina Hesen, voorzitter Raad van Bestuur
Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...