Missie

Ieder mens heeft recht op een betekenisvol leven. Een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid mag daar geen belemmering bij zijn. Met de juiste begeleiding ondersteunen wij mensen met een psychische kwetsbaarheid in het leren omgaan met de uitdagingen van kwetsbaarheid, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en leren, sociale contacten, financiën en gezondheid. Dit wordt herstelondersteunende zorg genoemd. RIBW Brabant biedt een basis voor herstel.
Om ons werk goed te kunnen doen, streven we een inclusieve samenleving na, waarin plek is voor iedereen. Alleen dan is participatie mogelijk. We maken ons sterk om samen met onze partners van Hart van Brabant een inclusieve regio te maken.

Visie

Daarom werken we samen met de cliënt en iedereen die voor hem of haar belangrijk is aan een basis voor herstel, waarbij we samen mogelijkheden verkennen. Dit zorgt voor een nieuwe betekenis van en zin in het leven, doordat de cliënt leert leven met zijn of haar psychiatrische of psychische kwetsbaarheid.

Hiervoor streven we het volgende na:
• De cliënt bepaalt zelf welke stappen hij/zij wil zetten in het herstel, waarin wij begeleiding bieden. Het ene moment is er meer zorg nodig dan het andere, we bieden 24/7-zorg tot ambulante zorg aan huis.
• In onze begeleiding sluiten we aan bij de vier Fasen van Herstel, fase 1: overweldigd worden door de kwetsbaarheid, fase 2: worstelen met de kwetsbaarheid, fase 3: leven met de kwetsbaarheid, fase 4: leven voorbij de kwetsbaarheid.
• We zoeken samen met de cliënt verbinding met de directe omgeving en andere organisaties die bijdragen aan het herstel, daarom werken we in kleine zorgteams nabij, in buurt, wijk, dorp en stad.
• Onze professionals hebben eigenaarschap en professionele regelruimte om dat te doen wat voor de cliënt nodig is, zo lang als het voor de cliënt nodig is.
• In onze herstelondersteunde zorg neemt ervaringsdeskundigheid een belangrijke plek in, omdat de ervaring leert dat deze groep professionals zich goed met de cliënt kan verbinden.

Wat zijn onze kernwaarden?

  • Vertrouwen: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We gaan uit van de goede intenties van de ander. Dit geldt voor collega’s, partners, opdrachtgevers en de cliënt en zijn naasten. Met vertrouwen als basis werken we samen met de cliënt aan zijn of haar herstel.
  • Verbinding: we investeren in samenwerking, want onze gezamenlijk gestelde doelen bereiken we meestal samen. En met samen bedoelen we: met de cliënt en zijn naasten, met collega’s, met andere professionals en partners, in de wijk en ook regionaal. We laten niet los tot de ander vastheeft. Hiervoor weten we waar we zelf goed in zijn, maar ook waar onze grens ligt en we dus de expertise van anderen nodig hebben. Waar we zijn, zijn we present.
  • Vakmanschap: we zetten in op constant leren als professional en als organisatie, we zijn een lerende organisatie en ontwikkelen ons voortdurend. Opdat onze professionals het beste uit zichzelf kunnen halen, scheppen we voorwaarden en stellen we kaders. Zo geven we ruimte voor professioneel handelen, voor inspiratie, en durven onze medewerkers zich waar nodig ook buiten de gebaande paden te begeven. En kunnen we het verschil maken voor onze cliënt en zijn naasten.