Haar affiniteit ligt bij mensen voor wie het leven door allerlei uiteenlopende omstandigheden extra ingewikkeld is.  Zij is zich altijd heel bewust geweest van het feit dat er een dun lijntje ligt tussen mentaal gezond, weerbaar zijn, en kampen met psychische problemen die een forse impact hebben op je leven. En dat geluk of pech hebben in het leven factoren zijn die bepalen aan welke kant je belandt. Die overtuiging heeft haar inzet in haar werkende leven gekenmerkt.

MEE-organisaties

Haar eerste bestuurlijke functie was in 2001 als directeur-bestuurder voor de Sociaal Pedagogische Dienst Tilburg. Later als bestuurder van de Meent-Groep, een holding bestaande uit 3 MEE-organisaties. Hier zette ze zich in voor het versterken van de positie van mensen met een beperking door het bieden van onafhankelijk cliëntondersteuning.  

RIBW Brabant

In 2017 startte Marina als bestuurder bij RIBW Brabant. Voor haar de eerste organisatie waarin ze samen met ervaringsdeskundigen werkte. Hun verhalen over worsteling en moed hebben Marina diep geraakt en zijn een enorme impuls geweest om ook de afgelopen 7 jaar te werken aan het verbeteren van de herstelondersteunende zorg. Belangrijk hierin is de beweging naar voren, gewoon (t)huis in de wijk ook bij de meer complexe ondersteuningsvragen.

Valente

Ook zat Marina drie jaar in het bestuur van Valente. “Valente is een mooie brancheorganisatie die als netwerkorganisatie echt een bijdrage levert aan het versterken van onze onderlinge verbinding op de opgave. Zodat we samen krachtiger onze gedeelde missie, visie en ambities kunnen realiseren. Ik voel me vereerd dat ik hier onderdeel van uit mocht maken en als bestuurslid hieraan heb mogen bijdragen.” In haar afscheidsblog die zij schreef voor Valente blikt ze terug op de bijna vijftig jaar waarin zij zich inzette voor mensen die worstelen met hun kwetsbaarheid. 

Netwerkorganisatie Siem

Daarnaast speelde Marina, als bestuurder van RIBW Brabant, een enorme rol als (mede)trekker om samen met 9 partners het samenwerkingsverband Siem te gaan vormen. Siem zag op 1 januari 2023 het levenslicht als netwerkorganisatie die voor alle doelgroepen beschermd wonen, begeleiding en dagopvang (vanuit de Wmo) biedt binnen de regio gemeenten Hart van Brabant. Dat biedt Siem de kans om uitvoering te geven aan de complexe tranformatie-opgave vanuit de gedeelde overtuiging van haar partners dat de zorg anders moet en anders kan.

Marina als mens

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat Marina zich steeds inzette om de zorg aan mensen te verbeteren. En ook dat ze de moed had om de dingen echt anders te gaan doen. Daarnaast zijn ‘respect, warm en open’ termen die Marina ook als mens kenmerken. Dit blijkt onder meer uit de woorden van een aantal collega’s waarmee Marina intensief samenwerkte:

mevrouw voor raam met vestje en blond rossig haar
Miranda Hanengraaf, manager Herstel:

‘Marina is een vakvrouw én een mooi mens. ‘Hoe kunnen we bijdragen aan het herstel van mensen met psychische kwetsbaarheid’ is de vraag die altijd voorop stond in haar werk. Gedreven door het cliëntbelang en met tomeloze inzet en betrokkenheid iedere dag weer, stond zij als boegbeeld voor RIBW Brabant. Zij had kwaliteit hoog in haar vaandel staan. Met flair vertegenwoordigde Marina onze organisatie in diverse samenwerkingen en kenniskringen. Dankzij haar enorme bijdrage kunnen we nu ook bouwen aan Siem.
Het was fijn samenwerken. Ze mag trots zijn op de voetdruk die zij achterlaat bij RIBW Brabant.’

Gerda Oomen, secretaresse Raad van Bestuur:

‘Vanaf het begin dat Marina bij RIBW Brabant in dienst kwam, heb ik met heel veel plezier en zeer nauw met haar samengewerkt. Marina gaf me alle vertrouwen, vrijheid, respect en waardering. Voor dit alles ben ik haar heel dankbaar. Ik ga haar missen: het was een zeer groot genoegen om haar te mogen ondersteunen.’

Mevrouw met rossige haren staand voor een raam kijkt de camera in
Evelien van Etten, manager Ontwikkeling en Innovatie:

‘Marina bedankt voor je inzet, kennis, kunde en de gedrevenheid waarmee je RIBW Brabant richting gaf en een grote bijdrage leverde aan een toekomstbestendige organisatie. Een gezonde en effectieve organisatie die samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. Werken vanuit de keten in het belang van mensen die deze passende zorg nodig hebben. En een organisatie die mensen ondersteuning en richting kan geven in hun leven vanuit herstelondersteunende zorg.’

Stokje overgedragen

Per 1 november 2023 heeft Gertrude Graumans het ‘bestuurdersstokje’ van Marina overgenomen. Of we Marina helemaal niet meer aan het werk gaan zien, is nog de vraag. Want, zo liet ze doorschemeren: “Ook al stop ik als bestuurder van RIBW Brabant, wanneer er uitdagende, korte opdrachten op mijn pad komen, zeg ik niet bij voorbaat ‘nee’.”