Een keuze die voorzitter Leo van Tilborg en vicevoorzitter Myra Lups van de Cliëntenraad waarderen. “RIBW Brabant heeft er vanaf het eerste moment alles aan gedaan om zoveel mogelijk normaal door te laten gaan”, vertelt Myra. “Alles om ons heen werd digitaal. Ik ben er trots op dat RIBW Brabant dat fundamenteel anders heeft aangepakt.” Er waren zeker zorgen het afgelopen jaar, schetst Leo: “En nog. Sommige cliënten gedijen goed bij minder prikkels, maar veel anderen zien het niet meer zitten en zijn aan het einde van hun Latijn.”

Dat ziet Marina ook: “Waar we met z’n allen in de eerste golf hoog in energie zaten, voel je tijdens de tweede golf de vermoeidheid toeslaan. Deze lockdown valt iedereen zwaar; zowel bij cliënten als bij medewerkers. De vraagstukken veranderen. We denken doorlopend na over hoe we verbinding houden en mensen kunnen ondersteunen die gevoelens van eenzaamheid of depressie ervaren.

Kijken naar wat wél kan, was dan ook de rode draad voor RIBW Brabant in 2020. Marina: “Het Kiemuur zijn we vrij snel ook online gaan doen, een deel van het opleidingsprogramma voor medewerkers ook. Restaurant Waanzinnig verzorgde tijdens de lockdowns maaltijden op de beschermd wonen-locaties. En samen wandelen bleek ook een goede dagbesteding voor cliënten.”

Leo: “De Cliëntenraad is steeds constructief in overleg gebleven met RIBW Brabant. Voor onze vergaderingen hebben we voor een hybride vorm gekozen. En om in contact te blijven met onze achterban zijn we een online inloop begonnen waar cliënten met signalen en vragen terecht kunnen.”

Verbinding vanuit de wijk

In juni 2020 ging RIBW Brabant aan de slag met het jaarplan. Dat vloeit voort uit de strategische koers die met medewerkers, Cliëntenraad en externe partners tot stand kwam en RIBW Brabant de komende jaren richting biedt.

Marina: “RIBW Brabant maakt verbinding vanuit de wijk, met maximale zorg én begeleiding in de eigen omgeving van de cliënt. Dat is de basis. In de toekomst willen we met nog meer partijen samenwerken, met belangrijke naasten van de cliënt en (bestaande) ketenpartners. En we willen dat de cliënt meer regie krijgt over het eigen dossier. Dat plan is nog volop in ontwikkeling. Met bepaalde zaken hadden we al verder willen zijn, maar corona heeft het een en ander vertraagd. Maar inmiddels zijn de eerste stappen gezet!”

Leo: “Ik sta er 100% achter om in iemands vertrouwde omgeving te werken aan herstel. Vroeger woonden veel meer mensen beschermd, ook vanuit de gemeente wordt tegenwoordig aangestuurd om zorg in eigen huis te krijgen. Een hele omslag voor RIBW Brabant.”

Myra: “Het blijft belangrijk dat daarbij gekeken wordt naar wat het beste werkt voor de cliënt. Het is niet zwart of wit, er zijn ook tussenmogelijkheden zoals de ontwikkeling van gemengd wonen. Cliënten wonen samen met mensen zonder ondersteuningsvraag en worden zo meer opgenomen in de maatschappij.”

Marina: “Daarom zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van woonconcepten zoals gemengd of prikkelarm wonen. Daarnaast zien we de behoefte aan een voorziening voor mensen met een verslavingsproblematiek waar niet gebruikt mag worden. Daarvoor willen we samen met netwerkpartners een ‘drooghuis’ realiseren. Myra heeft gelijk: beschermd wonen blijft altijd in enige mate nodig, maar met een goede steunstructuur en nieuwe woon-zorgconcepten kunnen veel meer mensen gewoon goede zorg in hun eigen huis krijgen. We zien wel dat het oplopende financiële tekort bij gemeenten leidt tot afschalen van zorg. Dat staat regelmatig op gespannen voet met de feitelijke zorgvraag. De complexiteit neemt toe, en door corona stijgt bij cliënten de kwetsbaarheid; de rek is eruit.”

Myra: “Als Cliëntenraad geven we daarom met een brandbrief richting de politiek het signaal af dat er niet genoeg geld is voor de juiste zorg. Er wordt te makkelijk verwezen naar voorliggende voorzieningen, maar een diëtist is niet toereikend als je overgewicht veroorzaakt wordt door psychische problemen.”

Kwaliteit van zorg

“Reden om vanuit verbinding te blijven werken aan herstelondersteunende zorg”, besluit Marina. “Dat betekent: verbinding met cliënten en hun naasten en met onze partners in het sociale domein. Het verbreden van de inzet van ervaringsdeskundigen in dienst; in de wijkteams en elders in de organisatie. Het verder versterken van het vakmanschap en benutten van ieders talenten. Maar de belangrijkste uitdaging voor 2021? Vitaal en gezond blijven.”