Continuering van zorg

Chris van Geloven, relatiebeheerder RIBW Brabant, geeft aan: “Voor onze cliënten betekent dit een continuering van zorg. We zijn erg verheugd met het in ons getoonde vertrouwen en de waardering. De 91 zorgaanbieders, waarvan wij al met vele prettig samenwerken, wil ik ook feliciteren met de gunning.” Eerder berichtten we al dat RIBW Brabant een definitieve gunning Wmo begeleiding in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand heeft per 1 januari 2019. Deze twee gemeenten kopen de zorg zelf in en deden niet mee met de aanbesteding die de andere zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben uitgezet. Klik hier voor het artikel ‘Trots op samenwerking met en gunningen van gemeente Waalwijk en Loon op Zand’

Resultaatgericht

Het afgelopen jaar hebben de deelnemende gemeenten een aanbestedingstraject doorlopen . Met deze gezamenlijke inkoop willen de gemeenten bereiken dat inwoners die dat nodig hebben de beste zorg en ondersteuning krijgen, dichtbij, op maat en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast beogen de gemeenten innovatie te bevorderen en regeldruk te verminderen. Dit sluit volledig aan bij de visie en werkwijze van RIBW Brabant.

Samen optrekken

In de uitvoering van de Wmo begeleiding trekken de zeven gemeenten zoveel mogelijk gezamenlijk op, bijvoorbeeld op het gebied van administratie en contractmanagement. “We hebben de afgelopen jaren een intensief en leerzaam proces doorlopen. Maar het resultaat mag er zijn”, stelt wethouder Marjo Immink van de gemeente Goirle vast. “Door meer gezamenlijk op te trekken geven we zorgaanbieders de ruimte om zich nog meer met de zorg en ondersteuning zelf bezig te houden. En het belangrijkste is dat onze inwoners daardoor nog betere zorg krijgen.”