Het Kiemuur

Het Kiemuur is een wekelijkse bijeenkomst in de wijk, dicht bij bewoners. Iedereen die contact, positiviteit, steun en/of advies zoekt is hier altijd welkom. Er is geen wachtlijst, indicatie of papiertje nodig, wie wil kan zo binnenwandelen. Bij Het Kiemuur vinden bezoekers een luisterend oor en erkenning voor hun verhaal. Het Kiemuur wordt georganiseerd door gediplomeerde ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Het Kiemuur wil voorkomen dat mensen met psychische klachten verdere vereenzamen, dat hun klachten erger worden en wil stimuleren dat mensen (opnieuw) gaan participeren in de samenleving.

Doorontwikkelen

Met de subsidie van het programma Herstel Dichtbij kan Het Kiemuur verder doorontwikkelen. Projectleider Angela Bison: “We zijn ontzettend blij dat we met de subsidie nu onze Kiemuren nog beter onder de aandacht kunnen brengen bij de doelgroep. Daarnaast willen we de inhoud van de bijeenkomsten nog beter aan laten sluiten bij bezoekers en gaan we de mogelijkheid onderzoeken om Het Kiemuur ook in andere plaatsen te starten.”

Meerwaarde

De meerwaarde van Het Kiemuur heeft zich de afgelopen jaren herhaaldelijk bewezen. Mede-projectleider Diede Oerlemans: “Het aantal Kiemuren, participerende gemeentes en aantal bezoekers neemt jaarlijks toe. Ook bezoekers zijn erg tevreden over Het Kiemuur. Ze ervaren Het Kiemuur als laagdrempelig en gezellig en waarderen de bijeenkomsten met gemiddeld een 8. Hier zijn we natuurlijk al ontzettend trots op!”

Landelijk netwerk

Door deel te nemen aan het programma werkt Het Kiemuur mee aan een landelijk netwerk van zelfregie- en herstelinitiatieven zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid dichtbij huis hulp en ondersteuning kunnen vinden. De startbijeenkomst vindt plaats in januari 2022.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over Het Kiemuur op de website: www.hetkiemuur.nl