Eind februari 2020 deed het coronavirus in Nederland haar intrede met een forse impact op ons allemaal. De verhalen uit het magazine waren al voor die tijd geschreven en de foto’s waren al gemaakt. De gewenste afstand van 1,5 meter zie je hier dus niet terug. En ook de situaties uit de verhalen vragen op dit moment soms om andere vormen van contact en dus zorg. Wat hetzelfde is gebleven is onze inzet en gedrevenheid om goede herstelondersteunende zorg te bieden, ook nu in tijden van corona.

De verhalen laten wel zien waar wij in onze zorg de accenten op willen leggen, waar we voor staan binnen de dynamische omgeving van het sociaal domein. En wat onze ambities zijn in 2020 en verder. Ambities waar we als
RIBW Brabant samen met onze stakeholders en partners aan willen werken. Want we kunnen het niet alleen. Met als doel: een inclusieve samenleving waarin iedereen participeert naar eigen vermogen.

Dat doen we met interviews, foto’s en een flipbook. In de Basis is het thema ‘Doen wat nodig is’ het uitgangspunt van de artikelen. Kijk hier en lees het Jaarbeeld 2019