Jolanda de Witte heeft ruime ervaring met de voorzittersrol. In het dagelijks leven is Jolanda burgemeester van de gemeente Albrandswaard.

Jolanda: ”Ik zet mij graag de komende periode in samen met de andere leden van de Raad van Toezicht, onze bestuurder Gertrude, de OR, de Cliëntenraad en onze samenwerkingspartners binnen en buiten Siem voor een goede ondersteuning van onze cliënten. Ik bedank Marten voor zijn niet-aflatende inzet de afgelopen tijd en ben blij dat hij de komende tijd nog deel blijft uitmaken van de Raad van Toezicht.” 

Op geleide van deze wijziging is de samenstelling van de commissies binnen de Raad per 1 januari 2024  als volgt:

  • Leonie Voragen wordt voorzitter van de remuneratiecommissie en is lid van de commissie kwaliteit en veiligheid,
  • Marten Kroese neemt de plaats in van Jolanda de Witte in de auditcommissie,
  • Maarten Gielen wordt voorzitter van de auditcommissie,
  • Mirella Minkman wordt voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Binnenkort start RIBW de werving voor een nieuw lid Raad van Toezicht, opdat de Raad deze na de zomer in hun midden heeft.