Onlangs trapten we de voorbereiding af. Tijdens deze fijne bijeenkomst hebben we een zestal persona’s ‘ingekleurd’ anno 2024 en voor 2034. Hoe wonen en leven deze persona’s idealiter over 10 jaar? Waar dromen ze van? Waar lopen ze tegenaan? En hoe bieden wij de beste begeleiding aan hen? Deze persona’s nemen we het hele koers-traject met ons mee om ons bij iedere keuze te helpen stilstaan wat de betekenis is voor diverse cliënten.

Panelgesprekken

Een volgende stap is dat we verder bij collega’s, met name uit het primair proces en de werkvloer van ondersteunende teams, willen ophalen hoe zij kijken naar de onderscheidende deskundigheid van RIBW Brabant, de uitdaging en kracht voor en van onze organisatie en de maatschappelijke opdracht, ook in samenwerking met partners. Bij dit gesprek worden ook de persona’s (kort) betrokken.

Gertrude Graumans, voorzitter Raad van Bestuur: “De komende weken vinden panelgesprekken plaats met medewerkers van RIBW Brabant, want juist in dit verkennende stadium is meer input vanuit onze professionals belangrijk. De gesprekken worden gehouden door procesbegeleiders Maartje de Kruijf en Rodney Weterings van bureau Fraey. Zo werken we aan onze vernieuwde strategische koers voor de komende jaren.”

Nieuwe strategische koers 1