Selectietrajecten met onderaannemers afgerond

De opdracht aan Siem luidde: ‘een kleiner, kwalitatief goed en dekkend zorglandschap creëren’. We begonnen het jaar met een kleine 200 onderaannemers. Met allemaal zijn verkennende gesprekken gevoerd over: kwalitatieve aspecten van de zorg, de doelgroep, het beeld van de toekomst en de visie van Siem. In totaal zijn in juni 59 onderaannemers geselecteerd voor het inkoopspoor Begeleiding en Dagopvang. En volgens planning hebben we ook het selectietraject voor Beschermd Wonen voor 1 november afgerond. De uitkomst van dit selectietraject is dat we met 20 onderaannemers BW verder gaan. In 2024 gaat Siem met alle onderaannemers de samenwerking verdiepen.

Formatie op orde, wachtlijsten onder controle

Het is fijn om te kunnen melden dat binnen Siem de gebiedsteams bijna allemaal op orde zijn qua formatie en dat de wachtlijsten met cliënten onder controle zijn. Alle begin is moeilijk. De gebiedsteams zijn gestart met medewerkers die beschikbaar werden gesteld vanuit de moederorganisaties. Vaak brachten zij ook nog een eigen caseload mee. Aan het begin van dit jaar kampten we met het decembervacuüm: vanaf januari 2023 gingen we over naar de nieuwe beschikkingen. Dit in combinatie met dat nog niet alles draaide binnen Siem (toen nog ‘de Coalitie’) en de krapte in de teams zorgde voor flinke wachtlijsten van cliënten. De laatste maanden is er hard gewerkt en veel samengewerkt, met elkaar en met gemeenten. Siem heeft een hoop nieuwe collega’s mogen verwelkomen in de gebiedsteams en de nieuwe manier van werken begint nu ook zijn vruchten af te werpen. Een mooi resultaat zo aan het einde van het jaar.

Wilma Claassen benoemd tot netwerkmanager Siem

Vanaf 15 november 2023 vervult Wilma Claassen de rol van netwerkmanager van Siem. Wilma is was daarvoor manager Zorg en Expertise bij Prisma, een van de samenwerkingspartners van Siem. In deze rol is zij al vanaf het begin van de gezamenlijke aanbesteding intensief betrokken bij Siem, dus voor veel mensen binnen en buiten Siem is zij een bekend gezicht. De samenwerkingsorganisatie is blij dat iemand vanuit de eigen organisaties in de rol van netwerkmanager de verdere doorontwikkeling van Siem aan gaat jagen, vanuit de visie zoals we deze samen hebben neergezet. De netwerkmanager is verantwoordelijk voor het bouwen, aansturen en laten floreren van de uitvoeringsorganisatie Begeleiding en de professionals in de verschillende Gebiedsteams. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de managers Beschermd Wonen (BW) van de moederorganisaties en degenen die de Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) uitvoeren. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol in de in- en externe verbinding en het bouwen én versterken van de relaties en netwerken. Hierbij hoort ook het intensief onderhouden van contacten met de regio, gemeentes, onderaannemers en de gemeentelijke toegang op het gebied van ondersteuning.

Verstevigingsteam van start

Sommige cliënten vallen tussen wal en schip en/of zorgen voor overlast of onveiligheid. De bestaande structuren en samenwerkingen schieten te kort. Er is een verbeterde verstevigingsaanpak nodig om deze complexe casuïstiek duurzaam aan te pakken. Daarom heeft de regio Hart van Brabant het programma complexe casuïstiek opgesteld. Het doel is om meer aansluiting te vinden bij de bestaande basisvoorzieningen. Denk daarbij aan meer naar de problematiek toe bewegen om tot de juiste oplossingen te komen.

Per 1 november is namens Siem het Verstevigingsteam gestart. Dit team gaat medewerker(s) ondersteunen op de locatie waar zij werken en waar de cliënt woont. De medewerker wordt versterkt in zijn professioneel handelen. Binnen de verstevigingsaanpak kijken ze niet alleen naar het gedrag, psyche en communicatie van de cliënt, maar ook naar de cliënt in zijn gehele context. Het doel is dat de cliënt de best passende zorg krijgt in de huidige woonomgeving. Het probleem wordt niet verplaatst, maar er wordt maatwerk geleverd om herstel te bevorderen. Indien de ondersteuning van het Verstevigingsteam onvoldoende blijkt te zijn is er een nauwe samenwerking met het Advies- en Triagepunt van het Zorg- en Veiligheidshuis, dit is de voordeur naar de mogelijkheden in het opschalingslandschap van regio Hart van Brabant.

Het team bestaat uit een diverse samenstelling van ervaren coaches binnen Siem met een verbindende en creatieve houding. De coaches kenmerken zich doordat zij altijd op zoek zijn naar mogelijkheden en kleine veranderingen die een groot verschil kunnen maken. Een helikopterview en het overzien van oorzaak en gevolg is daarbij essentieel. De coaches worden ondersteund door een ervaringsdeskundige, sleutelfiguren, gedragsdeskundige, psychiater en teamleider. Er is in het team expertise beschikbaar van alle sectoren binnen het zorgdomein: verslavingszorg, psychiatrie, behandeling, LVB, forensische zorg, ervarings- en systeemdeskundigheid.

Meer weten over Siem?

Sinds juni is de website van Siem in de lucht. Allerlei informatie voor mensen die hulp zoeken, al hulp van Siem krijgen, onderaannemers en andere netwerkpartners is hier te vinden. Ook onze vacatures staan uiteraard op deze website. Ben je benieuwd? Neem eens een kijkje: Siem