Beschermd wonen

Wie veel ondersteuning nodig heeft, kan terecht op een van onze beschermd wonen-locaties, waar intensieve begeleiding aanwezig is. De woningen staan in een woonwijk: ze variëren van een individuele woning of appartement tot een woongroep. Er zijn altijd medewerkers van ons aanwezig of snel oproepbaar. Zij bieden begeleiding in het dagelijks leven.

Goed geregeld

Jan hield aan een auto-ongeluk hersenletsel over en woont sinds een aantal jaar beschermd bij RIBW Brabant: “De hulp is goed geregeld hier. De begeleiding zorgt ervoor dat ik op tijd mijn pillen slik, en ze gaan mee naar de ggz als ik injecties moet krijgen, of op doktersbezoek moet. Ze regelen ook mijn financiën en alles wat met administratie te maken heeft. Verder krijg ik hulp bij het douchen en kleren wassen. Twee keer per week komt de schoonmaakploeg hier alles poetsen.”

Begeleiding thuis

Bij begeleid wonen via RIBW Brabant komen onze professionele hulpverleners regelmatig op bezoek bij de cliënt thuis (dat kan een eigen huis zijn of een woning die via ons gehuurd wordt). Deze vorm van begeleiding is geschikt voor mensen die al wat meer zelfredzaam zijn, maar wel nog een steuntje in de rug nodig hebben.

Resultaatgerichte ondersteuning

Onze begeleiders stellen samen met de cliënt persoonlijke doelen vast. In het bereiken hiervan motiveren zij tot het nemen van eigen regie over het leven. Onze individuele begeleiding thuis is professioneel en altijd integraal. Behalve de praktische kant van het dagelijks leven bekijken we samen hoe om te gaan met een psychiatrische problematiek. Zo helpen we mensen stap voor stap richting (zoveel mogelijk) zelfstandig wonen.

Het weer alleen aankunnen

Angelie woonde eerst beschermd bij RIBW Brabant. Nu heeft ze haar eigen woning en is de begeleiding flink afgebouwd: “Ik heb een zware periode gehad in mijn leven. Gelukkig heb ik de humor van ons pa: veel grapjes maken, zodat het niet té zwaar wordt. Ik krijg nog een keer per week bezoek van mijn persoonlijk begeleider. Straks stopt dat ook en ik vind het prima. Ik weet zeker dat ik het nu alleen aankan. Het zijn jaren van knokken geweest, maar ik ben er bovenop gekomen.”