Op dinsdag 7 september tekenden Juliëtte van Eerd-Vismale (voorzitter Raad van Bestuur, GGz Breburg) en Marina Hesen (Raad van Bestuur, RIBW Brabant) een raamovereenkomst die richting geeft aan de intensivering van de samenwerking.

Marina Hesen: “Het herstel van onze cliënten wordt in toenemende mate een samenwerkingsopgave. Dit is niet nieuw, in de wijk weten professionals elkaar al goed te vinden. Maar de complexiteit van onze opgave vraagt nadrukkelijk om een volgende stap in die samenwerking. Het is onze overtuiging dat dit bijdraagt aan het welbevinden van onze cliënten: een goede reden om hierin te investeren. GGz Breburg is voor ons en veel van onze cliënten een belangrijke partner, ik zie ernaar uit om de banden te versterken en gezamenlijk stappen te gaan zetten.”

Julliette van Eerd-Vismale: “Voor een goede geestelijk gezonde regio is samenwerking essentieel. RIBW Brabant en GGz Breburg willen middels deze overeenkomst goede begeleiding en behandeling optimaal organiseren in de directe woonomgeving van de mensen die onze zorg nodig hebben.”

Doorvertaling in de zorg
Een gezamenlijke projectgroep gaat na de ondertekening vanuit de afspraken in de raamovereenkomst zorgen dat het een plek krijgt in de bestaande structuren en systemen, zodat de ambitie van intensievere samenwerking in twee jaar zijn beslag krijgt.

RIBW Brabant en GGz Breburg intensiveren samenwerking