En het was meer dan een inkijkje; binnen een interactieve setting, werd met elkaar van gedachten gewisseld over essentiële actuele thema’s binnen het sociale domein. In aanloop naar de regiovisie beschermd wonen die in december/januari 2022 bij de raden op de agenda staat, een waardevolle dialoog. Peter Meulenberg was dagvoorzitter en nodigde steeds mensen bij hem aan tafel uit om met elkaar de dialoog aan te gaan.

Verhalen uit de praktijk van SMO Traverse en RIBW Brabant maken indruk op gemeenteraadsleden regio Hart van Brabant 1

Impact op het herstel
De vraagstukken waar raadsleden over beslissen kunnen direct impact hebben op het herstel van individuen. Dit herstel is niet in één format te gieten, de een heeft wat meer tijd nodig dan de ander. En waar de een weinig terugval heeft, kan de ander juist ups-and-downs hebben. Financieel gezien is dit binnen het gemeentelijk beleid soms een grote uitdaging. Tijdens het werkbezoek was iedereen het erover eens dat binnen dit gegeven de weg van het individu wel leidend moet blijven en we samen moeten blijven verkennen hoe we hierin op maat dat doen wat nodig is. Waarbij vroegsignalering een belangrijk aandachtspunt is, een preventieve aanpak kan veel voorkomen.

Ga naast de mens staan
Een van ervaringsdeskundigen deed een appèl op het normaliseren van de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang en de mensen die dit binnen een periode van hun leven nodig hebben. “Als we met elkaar tegen voordoordelen en het stigma vechten en verdraagzamer zijn, heeft dat een positieve impact op het herstel van mensen.” Nu nog wordt bij het regelen van die zorg veel vanuit ‘de systeemwereld’ benaderd. Terwijl als er meer naast mensen wordt gestaan, ontstaat er een constructievere samenwerking. “Toen een van mijn zorgverleners dagelijkse dingen met me ging doen, bijvoorbeeld mee de was opvouwen, gingen de gesprekken echt over het herstel. Ik had het gevoel dat er echt iemand naast me stond. In een zakelijke setting waar lijstje moeten worden afgewerkt, is dit gevoel er minder en leg je minder snel je ziel en zaligheid op tafel.”   

In de wijk
Binnen de beweging die momenteel binnen het sociale domein plaatsvindt, blijft de draaglast van de wijken aandacht vragen. Een mooie mix in wijken en dorpen zorgt voor meer evenwicht. Een hoofdbreker omdat het woningtekort voor een doordachte aanpak vaak roet in het eten gooit. Een belangrijke opgave waar ook raadsleden zich van bewust zijn.

Aan het eind van het werkbezoek was de algemene conclusie dat het zo belangrijk is dat we met de partijen uit het sociaal domein over dit soort belangrijke thema’s in gesprek blijven.