Begeleiding
Onze professionals zijn geen behandelaars of artsen, maar begeleiden daar waar het herstel plaatsvindt: in het dagelijks leven. Gelijkwaardigheid staat hierbij voorop! Onze professionals weten dat er in iedere persoon een enorme persoonlijke kracht schuilt gaat, ondanks een kwetsbaarheid. Samen zoek je die kracht op. De uitspraak ‘Ik wist niet dat ik het kon!’ horen we gelukkig vaak in ons werk!
We bieden begeleiding met kennis van psychiatrische ziektebeelden en met professionele, onderbouwde methodieken. De ene methodiek is bijvoorbeeld gericht op de persoon, de ander meer op de omgeving. We werken resultaatgericht aan de hand van kleine kort cyclische acties. Hierbij houden we altijd rekening met de 4 fasen van herstel. Binnen deze aanpak zetten we verschillende methodieken in, denk aan competentiegericht werken, presentiebenadering, enzovoort.