Ervaringsdeskundigen geven een extra dimensie aan onze begeleiding, omdat ze vanuit eigen ervaring spreken. Ervaringsdeskundigen hebben als patiënt of cliënt ervaringen, meestal in de psychiatrie en rondde een opleiding af om hun opgedane ervaringskennis in te zetten voor anderen. Door hun eigen ervaringen zijn ze goed in staat zich met de cliënt te verbinden. Zo zijn ze bruggenbouwer en spreekbuis. Ook geven ervaringsdeskundigen regelmatig extern advies, aan zorgverleners en dienstverleners in de wijk en aan gemeentes over bewoners met een kwetsbaarheid. Als RIBW Brabant investeren we met de Howie the Harp-opleiding in deze beroepsgroep.

Nog iets opnemen naar meer informatie over Ervaringsdeskundigheid