Verhalen Jaarbeeld 2023

Lees hier de artikelen en verhalen uit het Jaarbeeld 2023 met als thema 'Samen in de wijk'.

Jaarbeeld 2021 – Voorwoord

Voorwoord

Gertrude Graumans, Raad van Bestuur

Jaarverslag  incl. jaarrekening 2023

Het Jaarverslag van RIBW Brabant 2023 vormt een aanvulling op het Jaarbeeld 2023 en is (uitsluitend) bedoeld om meer zicht te geven op het strategisch beleid, het bestuurlijk proces en de invulling van Governance binnen RIBW Brabant in het verslagjaar. 

Binnenkort delen we hier het jaarverslag 2023. 

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt RIBW Brabant jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om inzicht: de verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden.

Binnenkort delen we hier het document ‘Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur 2023’.

ANBI

RIBW Brabant staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij voldoen aan door de Belastingdienst vastgestelde criteria. Meer informatie hierover vind je binnenkort in het ‘standaardformulier publicatieplicht ANBI’.

Contact?

Wil je in contact komen met ons naar aanleiding van een van de onderwerpen of verhalen uit het Jaarbeeld ‘Samen in de wijk’?

Stel je je vraag via de mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Basis | Jaarbeeld 2019