“Er zijn cliënten die met complexe vraagstukken kampen”, begint Sanne van Zeeland, Senior ontwikkelaar Beleid & Innovatie, RIBW Brabant. “Om zorgvuldig de benodigde zorg en begeleiding te bieden, is samenwerking en organisatie-overstijgend werken essentieel. RIBW Brabant startte daarom afgelopen jaar het vernieuwde netwerkgesprek; herstelcoach en cliënt gaan samen vanaf het eerste moment met naasten en betrokken professionals om tafel om gezamenlijk de cliënt optimaal te ondersteunen in zijn herstel. Daarnaast maken in het sociaal domein veel organisaties de beweging van binnen naar buiten. Want we kunnen het niet alleen, maar we wíllen het ook niet alleen doen.”

Kennisdeling op alle vlakken

Preventieve afstemming met ketenpartners, externe kennis binnenhalen met trainingen: kennisdelen gebeurt niet alleen met externen, ook intern kijkt RIBW Brabant hoe kennis optimaal benut kan worden. Sanne: “Door de Wmo zijn we meer generalistisch gaan werken. Nu we in de wijk verankerd zijn, zien we dat we in de wijkteams soms expertises missen. Daarom heeft RIBW Brabant veertien expertises geformuleerd en gebundeld in Expertise Ontwikkel Netwerken (EON).”

Online kennisbank

Met de EON’s willen we als organisatie voldoende expertise op een bepaald gebied houden, ontwikkelen en inzetten. Sanne: “De benodigde kennis hebben we al in huis, alleen is nu nog niet voor iedereen inzichtelijk waar en bij wie deze expertise zich bevindt. Via themapagina’s op intranet vinden collega’s handige informatie over het onderwerp. En in de Kennisconnector delen medewerkers in hun expertiseprofiel over welke expertises zij beschikken. Via deze online tool vinden medewerkers zo collega’s met bepaalde expertises die nodig zijn voor de cliënt. Die collega kan zijn kennis inzetten in een casus bij een ander wijkteam. De uitdaging zit ‘m er nog in dat ze die ruimte ook voelen. Maar we laten ons niet belemmeren door randvoorwaarden; collega’s zijn enthousiast over deze ontwikkeling en de eerste lijntjes zijn al gelegd.”

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

 

Personeelsadviseur specialisme recruitment