We helpen cliënten hun draai te vinden in het dagelijks leven. Onze herstelondersteunende zorg sluit aan bij zes leefgebieden: woonbegeleiding, financiën en administratie, gezondheid en regie op eigen leven, sociale relaties, werken, dagbesteding en leren en gezin en huiselijke relaties. Daarnaast sluiten we aan bij de vier fasen van herstel: overweldigd worden, worstelen, leven ‘met’ en leven ‘voorbij’ een psychische kwetsbaarheid. Een herstelproces kent ups en downs, het is belangrijk om daar in begeleiding bij aan te sluiten voor het beste effect.

Blik op de toekomst

Onze strategische koers 2020-2023 ‘Samen werken aan herstel’ geeft ons richting. De cliënten en hun wensen blijven op nummer één staan. Daarnaast kent onze koers heldere, soms nieuwe accenten. Deze zijn het resultaat van een heroriëntatie op onze (veranderende) omgeving, op wie we zelf zijn en waar we goed in zijn. Onze medewerkers, cliënten en onze regionale partners waren hier nauw bij betrokken. De richting die we opgaan wordt daarom breed gedragen.

Jaarbeeld 2021 - Aandacht voor alle leefgebieden 4

Het advies van de commissie Dannenberg – ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ (2015) – vormt de basis van de koers. De essentie hiervan is om de (hoeveelheid) zorg en begeleiding te bieden die nodig is, zoveel mogelijk in de eigen woning en omgeving van de cliënt. Behandelen en begeleiden moeten hierbij naadloos in elkaar overlopen. We zoeken met partnerorganisaties in de keten nadrukkelijk de samenwerking op, maar zeker ook met de cliënt zelf, het directe sociale netwerk en de buurt. Zo versterkt iedereen elkaar en houden we samen de draagkracht en draaglast van een buurt beter in balans.

 

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Jaarbeeld 2021 – Waar of niet waar 4