En zo kwam hij bij RIBW Brabant terecht. Op Eigen Benen is een zelfstandigheidstraject voor 16- tot 27-jarigen met psychiatrische of psychische klachten, die hulp nodig hebben om op eigen benen te leren staan. Het is precies voor jongeren als Ralf bedoeld. Wij helpen ze in vier fases zelfstandig te worden. Ralf is echt een voorbeeld van hoe het zou moeten werken: na het doorlopen van de fases uitstromen naar een eigen plek.

Op Eigen Benen heeft hem geleerd goed voor zichzelf te zorgen, om hulp te vragen als dat nodig is, en meer initiatief te nemen, zegt Ralf. In het kader van nazorg houdt RIBW Brabant soms nog een tijdje een vinger aan de pols als daar behoefte aan is. Ralf: “Maar ik heb inmiddels ook een kleine kring van mensen om me heen verzameld met wie ik goed contact heb. En met m’n moeder en broertje heb ik nu ik op mezelf woon ook weer een goede relatie.”

Hij volgt een studie software development, loopt stage en woont sinds anderhalf jaar in een contingentwoning. Dit is een sociale huurwoning die de Tilburgse woningcorporaties reserveren voor mensen die moeilijk op eigen kracht een huurwoning kunnen vinden. Zodat ze sneller de stap naar zelfstandig wonen kunnen maken. Het is een fijn appartement, aan een hofje in Korvel, vindt Ralf. “De ruimte die ik hier nu heb, had ik nooit eerder. Thuis niet, maar ook niet bij RIBW Brabant.”

Marina: “Zo’n contingent- of Weer-Thuis-woning is een uitkomst, zeker voor mensen die nog niet kunnen uitstromen naar een reguliere woning. Zoals jonge mensen die nog niet lang ingeschreven staan. De voorwaarde hiervoor is wel dat er het eerste jaar een koppelovereenkomst huur-zorg wordt aangegaan en iemand nog een jaar ambulante begeleiding door ons ontvangt.”

Wachten op woningen

Gelukkig kon Ralf relatief snel uitstromen. Want het huidige woningtekort heeft ook invloed op de doorstroom van onze cliënten. Waar er voorheen binnen een half jaar een woning beschikbaar was, is die wachttijd nu opgelopen tot negen maanden.

“Het herstel van onze cliënten wordt in toenemende mate een samenwerkingsopgave”, vertelt Marina. Bovendien is de route die Ralf zo mooi heeft bewandeld, van beschermd via ambulant naar zelfstandig wonen, zeker niet voor iedereen mogelijk. Soms is er iets anders nodig. Daarom zoeken we naar tussenvormen met meer intensieve begeleiding bij mensen thuis.”

Nieuwe woon-zorgcombinaties

Een belangrijke verandering in 2021 is dat mensen met een psychische kwetsbaarheid die lange tijd in hun leven intensieve ondersteuning nodig hebben, toegang hebben tot de Wet langdurige zorg GGZ (Wlz). “Ongeveer de helft van onze Beschermd Wonen-plaatsen wordt momenteel bezet door mensen met een Wlz-indicatie”, legt Marina uit. “Tegelijkertijd wordt de drempel voor Beschermd Wonen met verblijf steeds hoger. Alleen mensen met kwetsbaarheden die een forse impact op hun leven en vaak hun omgeving hebben, komen voor deze vorm van ondersteuning in aanmerking. Daarom zoeken we voortdurend samen met onze partners in het sociale domein naar nieuwe woon-zorgcombinaties. Met als doel dat meer mensen die nu nog Beschermd Wonen straks ondersteuning ontvangen in hun eigen omgeving. Een mooi voorbeeld is het gemengd wonen-project op Stappegoor, waar mensen met een zorgvraag en spoedzoekers samen in een complex wonen en een goede buur voor elkaar willen zijn.”

Krappe arbeidsmarkt

“Overigens hebben we naast de krapte op de woningmarkt ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt”, vervolgt Marina. “Daarom hebben we extra aandacht voor het versterken van het vakmanschap en het boeien en binden van iedereen die bij ons werkt. De druk op onze medewerkers neemt toe, omdat het langer duurt om vacatures in te vullen. Ook door corona en de quarantainemaatregelen was er afgelopen jaar veel sprake van uitval en een hoge werkdruk.”
“Op de mondkapjes na, heb ik daar zelf weinig van gemerkt”, reageert Ralf. “Maar ik heb wel gehoord dat veel bewoners en begeleiders in quarantaine moesten.” 

“Ik hoop dat corona een minder grote rol gaat spelen”, besluit Marina. “Wat wel prominent op de agenda blijft, is onze herstelondersteunende zorg. Ralf is een prachtig voorbeeld van hoe wij samen met de cliënt ontwikkelingsgericht werken aan herstel. Die visie hebben we voor iedereen: hoop en perspectief bieden op een betekenisvol leven. Dat is de kern van ons werk.”

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

 

Jaarbeeld 2021 – Waar of niet waar 4