“Samen weten we het beste hoe we de behoeften en wensen van cliënten zo goed mogelijk kunnen behartigen”, zegt Peter Meulenberg, die vanuit zijn rol als regionaal projectleider Beschermd Wonen betrokken was bij de ontwikkeling van de visie. “We hebben het over een kwetsbare doelgroep. De mensen die het nodig hebben, moeten 24 uur per dag begeleiding kunnen krijgen bij een zorginstelling op locatie. Anderen moeten zoveel mogelijk begeleiding krijgen in de wijk of het dorp waar ze vandaan komen. Om dat goed te regelen, heb je álle partijen nodig. Gemeenten om het te organiseren, zorgaanbieders voor ondersteuning en woningcorporaties voor beschikbare woningen. En de cliënt, zodat we de behoefte altijd kennen en meenemen.”

Maatwerk

Er werd een regiegroep samengesteld om belangrijke kaders met elkaar af te spreken. “We willen in de regio een dusdanig palet aan voorzieningen hebben, dat we iedere cliënt iets passends kunnen bieden. Maatwerk”, vertelt Peter. “Om mee te doen in de samenleving, is het belangrijk dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarom lanceerden we de Matchingstafel, die cliënten helpt bij het vinden van een zelfstandige woning. Daarnaast maakten we afspraken over de spreiding van deze woningen en de beschikbaarheid van woningen. Ook gingen de gemeenten op (digitaal) werkbezoek bij RIBW Brabant en SMO Traverse. En de verschillende partijen gaan samen kijken naar projecten rondom Gemengd Wonen. Altijd met het oog op dat wat goed is voor de cliënt.”

Doordat we als Cliëntenraad aan tafel zaten, konden we direct bespreken wat in de praktijk werkt en wat niet.

Daarom was ook onze Cliëntenraad betrokken bij de ontwikkeling van de ‘Regiovisie Beschermd Wonen’. Voorzitter Leo van Tilborg is blij dat ze met gemeenten en zorgorganisaties om tafel zaten: “Zo konden we direct bespreken wat in de praktijk werkt en wat niet. Ons belangrijkste doel? Ervoor zorgen dat uitstroom alleen gebeurt als de cliënt daaraan toe is.” Goede regels helpen volgens vicevoorzitter Myra Lups om de zorg op de juiste manier in te richten. Voor de continuïteit van zorg is het goed dat er een document is waarin afspraken staan, vindt ze. “De regiovisie geeft richting: heel veel zaken zijn nu concreet afgesproken. Zo vallen cliënten minder makkelijk tussen wal en schip. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt voor wie het beter is te verhuizen naar een rustig dorp, maar voor wie alleen een woning in de stad beschikbaar is. Er is nu vastgelegd dat er gekeken moet worden naar alle opties.”

Leidraad

Met het document creëren gemeenten en samenwerkingspartijen rust voor cliënten, beaamt Peter: “Gemeente Tilburg blijft de komende drie jaar de kartrekker voor beschermd wonen in de regio Hart van Brabant. Samen met alle partijen wil zij het aantal aanbieders van beschermd wonen terugbrengen en met één contractpartij gaan werken, zodat de lijnen nóg korter worden.” Het document vormt volgens Peter een belangrijke richting voor de komende jaren. “We moeten het continu blijven volgen, of het nog passend is of bijgesteld moet worden.” 

Sociale Adviesraad Waalwijk

Ook de sociale adviesraad Waalwijk was betrokken bij het ontwikkelen van de regiovisie. Voormalig voorzitter Leo Pierse: “Wij sloten aan bij de regiogroep om vanuit cliëntperspectief invulling te geven aan de aandachtspunten uit de regiovisie. Zo dachten we mee over spreiding van de voorzieningen over de regio, in plaats van enkel in Tilburg. Ook dachten we na over de rol en positie van inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen-voorzieningen. We gaven onze mening over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en zorgaanbieders. En we spraken over de keuzevrijheid van inwoners.”

Benieuwd naar de regiovisie? Bekijk het document ‘Regiovisie Beschermd Wonen Regio Hart van Brabant’.

Cliëntenraad RIBW Brabant

De Cliëntenraad van RIBW Brabant ontwikkelt
allerlei waardevolle initiatieven voor cliënten.
Heb je een idee, advies of suggestie voor de
Cliëntenraad?

Neem contact op via: 

  • [email protected]
  • 06 15 34 98 23
  • of stuur een brief naar
    Cliëntenraad RIBW Brabant
    Nieuwlandstraat 44-46
    5038 SP Tilburg
Missie, visie en kernwaarden 1

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

 

Jaarbeeld 2021 – Waar of niet waar 4