Het hoofddoel van de Cliëntenraad is het verwoorden van de belangen van cliënten, bij RIBW Brabant maar ook bij andere organisaties, zoals gemeenten en adviesraden. Ook worden de leden van de Cliëntenraad gevraagd om zich uit te spreken over het beleid van RIBW Brabant. En het bestuur van RIBW Brabant vraagt haar ook over specifieke onderwerpen.om advies. Daarnaast kan de Cliëntenraad zelf onderwerpen aandragen voor bespreking met het bestuur.

Leden van de Cliëntenraad
Momenteel bestaat de Cliëntenraad uit de volgende leden:
Leo van Tilborg (voorzitter)
Myra Lups (vicevoorzitter)
Maria van Groenendaal
Dinette Machielsen
Maria van Dijk
Herman Hemmer
Igor van Eijndhoven
Claudia de Bruijn

Contact met de Cliëntenraad
De Cliëntenraad ontwikkelt allerlei waardevolle initiatieven waar cliënten baat bij hebben. Geef je mening aan ons door! Alle ideeën, adviezen, suggesties kun je rechtstreeks mailen naar de Cliëntenraad:
e-mail: clientenraad@ribwbrabant.nl.
Je kunt ons ook bellen: 06 15 34 98 23
of een brief sturen naar:
Cliëntenraad RIBW Brabant,
Nieuwlandstraat 44-46,
5038 SP Tilburg.

Wanneer bewandel je een andere weg?
Weet wel dat je voor praktische of individuele problemen bij de volgende vertegenwoordigers terecht kunt:

  • Ben je cliënt en heb je een conflict met onze organisatie? Voor informatie, begeleiding en/of bemiddeling kun je met de onafhankelijke vertrouwenspersoon cliënten.
  • Heb je als naastbetrokkene vragen of zorgen waarmee je niet terecht kan bij de begeleiding? Je kunt voor steun en advies terecht bij de contactpersoon van Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.
  • Voor een probleem of klacht waar je niet met de begeleiding uit komt, kun je contact opnemen met de klachtencommissie.
  • Heb je als cliënt bij een voorval (im)materiële, fysieke of emotionele schade opgelopen, en wil je zorgen dat we dit in de toekomst kunnen voorkomen? Meld het als incident.

Ook lid worden van de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad kan altijd extra leden gebruiken. Dit levert alleen maar weer meer ideeën op en zorgt ervoor dat de raad meer vragen en onderwerpen kan oppakken. Wil je ook lid worden van de Cliëntenraad? Stuur dan een mail naar: clientenraad@ribwbrabant.nl
Voorzitter Leo: “Ik ben bij de Cliëntenraad gegaan omdat ik graag iets wilde betekenen, wezenlijk een verschil wilde maken voor cliënten van RIBW Brabant. Als lid van de Cliëntenraad zit je dicht bij het vuur en kan ik mezelf dus écht inzetten voor anderen. Dat doet mij persoonlijk goed en draagt ook weer bij aan mijn herstel.”

Op de hoogte blijven?

De Cliëntenraad heeft een eigen Nieuwsbrief, met daarin de actualiteiten waar we als raad mee bezig zijn. Deze verschijnt een paar keer per jaar. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de Cliëntenraad.

De nieuwsbrief per post of mail ontvangen?
Stuur dan je naam en adresgegevens aan ons door, met de vermelding dat je je opgeeft voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief per post? Geef je naam en adresgegevens aan ons door via clientenraad@ribwbrabant.nl.

De nieuwsbrief per mail? Geef je naam en adresgegevens aan ons door en het e-mailadres waarop je de nieuwsbrief wilt ontvangen via: clientenraad@ribwbrabant.nl.

Cliëntenraad RIBW Brabant