Helaas stond ook 2021 voor een groot deel in het teken van corona. Ook in dit tweede coronajaar zijn we er in geslaagd om binnen de mogelijkheden de zorg op een verantwoorde manier door te laten lopen. Want de impact was fors, ook voor onze medewerkers en cliënten. Gelukkig was iedereen bereid om weer dat éxtra stapje te zetten, zodat we ook in deze tijd zoveel mogelijk aansloten bij dat wat onze cliënten nodig hadden. Daar waar face-to-face-contact niet mogelijk was, konden we dankzij de opgedane online ervaring goed in contact blijven met elkaar en de zorg en konden we organisatieontwikkelingen gewoon door laten lopen.

Zoals initiatieven die de beweging van beschermd wonen naar een beschermd thuis ondersteunen met als doel om meer cliënten ambulante zorg in de eigen omgeving te kunnen bieden. Vanuit onze herstelvisie geloven we in en streven we een inclusieve samenleving na, waarin plek is voor iedereen. Alleen dan is participatie mogelijk. We maken ons sterk om dit samen met onze partners van Hart van Brabant voor elkaar te krijgen. Daarbij zoeken we samen met hen naar creatieve oplossingen en ontwikkelen we nieuwe woon-zorgconcepten, om dit mogelijk te maken en belemmeringen op de route naar herstel zo min mogelijk in de weg te laten staan.

Wat mij als bestuurder enorm inspireert, zijn de werkbezoeken op locatie en de mooie gesprekken die ik dan heb met collega’s en cliënten. Zo ging ik op bezoek bij Ralf de Nijs die vertelt welke stappen hij zette van beschermd wonen bij RIBW Brabant, naar zelfstandig wonen (lees op pagina 4 en 5). Een mooi succesverhaal dat we door goede samenwerking in het sociaal domein voor elkaar kregen. Dat is wat we doen: mensen een basis voor herstel bieden. Op de pagina’s 10, 11 en 12 lees je hoe we hier ‘achter de schermen’ met elkaar vorm aan geven. Waarbij de regiovisie Hart van Brabant uiteraard een belangrijke richting geeft, op pagina 14 en 15 lees je hoe deze visie in 2021 vorm kreeg en hoe onze Cliëntenraad hier een  waardevolle bijdrage aan leverde. 

Veel leesplezier gewenst!
Marina Hesen, Raad van Bestuur

Video over ons werk: 'RIBW Brabant: ga voor een leven dat jou past'

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

 

Jaarbeeld 2021 – Waar of niet waar 4