Verbinding maken en mensen matchen, dat is in de kern wat Rob als community builder bij ContourdeTwern doet. Samen met bewoners en (zorg)professionals en woningbouwcorporaties werkt hij aan de leefbaarheid van buurten en wijken. Ook binnen een aantal gemengde woonvormen in Tilburg zoals Oud Koningsvoorde (de voormalige aanleunwoningen van het naastgelegen verzorgingstehuis) en Schutsboomhof, waar ook cliënten van RIBW Brabant wonen. “De huidige maatschappij is vluchtig. Ontmoetingen ontstaan niet meer op natuurlijk wijze, dat moeten we aanjagen”, vertelt hij over zijn rol. “Want gekend én gezien worden is essentieel om begrip te hebben voor elkaar, en om elkaar de hand te reiken als dat nodig is.”

Elkaar kennen en een beter begrip voor elkaar is bovendien nodig om het heersende stigma over mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid te doorbreken, beaamt Marina. “We hebben allemaal wel een krasje of een deuk. Maar sommige mensen kunnen in een bepaalde fase echt overweldigd worden door hun aandoening. Dat is heel ingrijpend. Tegelijkertijd laten de herstelverhalen van ervaringsdeskundigen zien hoe mensen zich hieraan ook weer ontworsteld hebben. Onze herstelvisie is daarom gericht op hoop, op perspectief bieden. Kwetsbaarheid en kracht liggen immers dicht bij elkaar.”

Aansluiting met leefomgeving

Bij gemengd wonen-projecten worden de individuele krachten en talenten van bewoners – een mix van mensen met en zonder zorgindicatie – gekoppeld binnen het collectief. “Daarmee heb je goud in handen ”, vindt Rob. Niet alleen bij de opzet van of bij nieuwbouw voor deze woonvorm wordt rekening gehouden met ontmoeting. Ook worden bewoners geselecteerd die er bewust voor kiezen om te wonen op een plek waar ook verbinding centraal staat, vult Marina aan. “Mensen die iets willen betekenen voor een ander. Ook als betrokken zorgpartijen hebben we daar een rol in, zodat iemand aansluiting vindt met z’n leefomgeving – het gewone leven.”

“Een veilige, prettige woonomgeving is de basis voor je herstel”, zegt Rob. “Ik zie het bij Schutsboomhof en Oud Koningsvoorde gebeuren. Daar trekken we als professionals samen op. We functioneren als één team. Dat resulteert in verbeteringen op het gebied van veiligheidsgevoel, woongenot en meedoen in de samenleving. Al is de impact ingewikkeld om te meten.”

Gemeenschappelijke noemer

Vanuit het sociaal werk zoekt Rob altijd naar wat mensen bindt. Contact met gelijkgestemden maakt dat iemand kan beseffen: ‘het is oké wie ik ben’, stelt hij. “Het Kiemuur is daar een mooi voorbeeld van.”

“We komen altijd bij elkaar in de centrale ontmoetingsruimte van bijvoorbeeld een wijkcentrum”, haakt Wesley aan. “En ik zorg altijd voor extra stoelen, zodat de drempel om aan te schuiven zo laag mogelijk is.” Hij was zelf ooit bezoeker van het inloopmoment in de wijk. Inmiddels begeleidt hij als ervaringsdeskundige in dienst van RIBW Brabant de Kiemuren in onder meer wijkcentrum De Ypelaer en in Goirle. “Deze vaste momenten in de week zorgen voor ontmoeting. Voor begrip, of stabiliteit. Zo heeft een van onze bezoekers, een voormalig cliënt van RIBW Brabant, geen verdere zorg meer nodig omdat hij weet dat hij bij het Kiemuur even kan ventileren. Stabiel blijven is voor hem positieve gezondheid.”

“Een mooi voorbeeld van samen doen wat nodig is”, vindt Marina. “Positieve gezondheid gaat om het leren omgaan met de uitdagingen in het leven en regie leren nemen en houden, om invulling te geven aan het leven dat je past. Ondanks je kwetsbaarheden. Dat is voor iedereen anders. We sluiten daarom met onze herstelondersteuning aan bij de fases waarin iemand zich bevindt. Wat is de vraag, en wat is passende hulp? Het is altijd maatwerk.”

Collectief

Vanaf 1 januari 2023 is De Coalitie Hart van Brabant, een samenwerkingsverband van tien zorgpartijen met RIBW Brabant als penvoerder, gecontracteerd voor mensen die Wmo-gerichte zorg nodig hebben. “We hebben als collectief afspraken gemaakt over de zorg en onze inzet. Met als doel om de integraliteit van de zorg in de samenwerking verder te versterken en elkaars expertises optimaal te benutten. Het is een krachtige beweging om veel meer aan te sluiten bij het gewone leven, al is bijvoorbeeld de organisatorische impact voor alle afzonderlijke partijen gigantisch. Ook voor RIBW Brabant. Toch is het een noodzakelijke beweging, waar ik absoluut in geloof, die alleen maar lukt als we ook de samenwerking met de sociale basis, het voorliggend veld verder versterken.”

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

 

Jaarbeeld 2021 – Waar of niet waar 4