Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten Midden-Brabant (SJS)

Geef de Brabantse jeugd de specialistische jeugdzorg die zij verdient. Dat is de ambitie van de Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten (SJS). Samen willen zij innovatieve trajecten opzetten, die passen bij jeugdzorg ‘nieuwe stijl’. Met gemeenten en cliëntorganisaties werkt SJS aan de best passende zorg.

Samen innoveren

SJS is een kennisnetwerk dat bijdraagt aan de doorontwikkeling en vernieuwing van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Hiervoor neemt SJS deel aan het regionale Innovatienetwerk Jeugd en heeft het relaties met kennisinstituten (universiteit Tilburg, de Academische leerwerkplaats, Fontys Hogeschool) en het Zorgbelang Brabant.

Meer weten over SJS? Ga naar de website van SJS

Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg

Het MSS Tilburg is er voor eenzame mensen, personen die uit een opname (ggz/verslaving) of uit de maatschappelijke opvang komen, mensen met (zware) psychische problemen, een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of ouderdomsproblemen. Vier organisaties ondersteunen hen op allerlei manieren, sociaal en praktisch. Ook helpen ze met het vinden van (vrijwilligers)werk.

Snelle hulp

RIBW Brabant, Thebe, Novadic-Kentron en GGZ Breburg kunnen via MSS Tilburg snel hulp bieden, zonder veel papierwerk of lange wachttijden. Het werkgebied is Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot. Doel van het MSS is terugkeer in de wijk, het voorkomen van terugval en weer mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven.

Meer weten over het MSS Tilburg? Ga naar www.msstilburg.nl

HOTSPOT V39

Hotspot V39 staat middenin het Veemarktkwartier in Tilburg. Het gebouw biedt alles onder één dak voor jongeren die vastlopen op het gebied van school, werk, geestelijke gezondheid, financiële zaken, enz. Bijzonder is dat alle instanties die zich bezighouden met jongeren, samenwerken in Hotspot V39.Het is een informele plek waar jongeren terecht kunnen voor advies en hulp in hun persoonlijke situatie.

Hulp aan jongeren

Problemen thuis of op school, psychische klachten, schulden: alles is bespreekbaar met de jongerenwerkers bij Hotspot V39. Zij geven zelf ondersteuning, of weten de weg naar de juiste personen die de jongeren verder kunnen helpen om hun eigen pad te vinden. Niet voor niets wordt Hotspot V39 een broedplaats genoemd voor jongeren die op zoek zijn naar talent.

Dit project is een gezamenlijk initiatief van meerder organisaties. De samenwerkende organisaties zijn: Jongerenwerk R-Newt, SMO Traverse, Sterk Huis, IMW (Toegang), Novadic Kentron en Indigo, Bureau Schuldhulpverlening, het Veiligheidshuis, RMC van de Gemeente Tilburg, Jongerenpunt Midden-Brabant en RIBW Brabant.

Nieuwsgierig naar de werkwijze en van de activiteiten in Hotspot V39? Bekijk deze video van Hotspot V39

MOM – Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij

In MOM werken Tilburgse woningcorporaties en instanties op het gebied van welzijn en zorg samen om echt het verschil in de wijk te maken. MOM is er om de plannen, activiteiten en projecten van de deelnemende organisaties in Tilburg te coördineren en verbinden. Een voor Nederland uniek initiatief waarmee goede voornemens echt worden omgezet in daden.

MOM verzint dus niet meteen nieuwe projecten, maar verbindt juist bestaande projecten met elkaar zodat ze elkaar versterken. Het werkgebied beslaat de Tilburgse wijken Kruidenbuurt en Groenewoud.