Meelopen in de ggz-praktijk

Je leert het vak van ervaren begeleiders met expertise in ziektebeelden als schizofrenie, borderline, eetstoornissen, verslaving, autisme, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen. En je doet ervaring op met herstel ondersteunende zorg en resultaatsturing, een aanpak die zorgt dat mensen met ernstige psychiatrische problematiek, beter leren functioneren en daarbij zo min mogelijk professionele hulp nodig hebben. De medewerkers van RIBW Brabant gebruiken de laatste geavanceerde technologische middelen om hun werk zo efficiënt en flexibel mogelijk uit te kunnen voeren. En bovendien weten en begrijpen ze dat alle mensen anders zijn en dat het niet altijd meezit. Ze kunnen met deze kwetsbaarheid omgaan, ook als ze weerstand krijgen of als ze geprezen worden. Onze cliënten kunnen onvoorspelbaar zijn en werken met en voor hen is soms verbazingwekkend, soms verdrietig en soms hartverwarmend maar altijd afwisselend.

Sinds 1 januari 2023 werkt RIBW Brabant samen in een coalitie met 9 andere zorgorganisaties voor cliënten in de ambulante begeleiding én beschermd wonen. Als stagiair werk je bij één van de beschermd wonen teams van RIBW Brabant. Dit kan op een expertise-locatie zijn waar aandacht is voor een specifieke kwetsbaarheid of op een locatie waar een veelzijdige doelgroep beschermd wonen ondersteuning ontvangt. Op deze locatie kun je dan ook samenwerken met collega’s van de andere partijen.  

Wil jij je bij ons ontwikkelen?

Voor studenten binnen de volgende opleidingen hebben wij mogelijkheden om in het derde of vierde studiejaar bij ons stage te lopen: 

  • HBO studie (3e jaars) in de richting Social Work.
  • Sociaal-agogische MBO opleidingen (3e of 4e jaars, niveau 4) in de richting Maatschappelijke Zorg of Verpleegkunde.
  • Sport en Bewegen MBO opleiding niveau 4.

Afstudeerprojecten op het zorg & welzijnsvlak

RIBW Brabant staat open voor enkele afstudeerprojecten per jaar. Het is belangrijk dat je een concreet idee, onderzoek, project of thema aan ons voorlegt dat past binnen onze organisatie. We vragen daarom aan iedere afstudeerder om naast een motivatie ook een concrete onderzoeksvraag of opdracht aan ons voor te leggen. 
Heb je interesse om een afstudeeropdracht binnen RIBW Brabant uit te voeren? Stuur dan je motivatie en onderzoeksvoorstel 2 à 3 maanden voor de start van je afstudeerstage naar: [email protected]

BBL-trajecten

We bieden ook BBL-trajecten aan. Eventuele vacatures worden via het algemene vacature overzicht gepubliceerd en ook vermeld op www.brabantzorg.net.

Niet-zorg gerelateerde stages

Voor studenten van andere opleidingen die ondersteunend zijn aan het organisatieproces (zoals bijvoorbeeld ICT, financiële administratie en communicatie) zijn op aanvraag stagemogelijkheden.

Voorwaarden

We bieden onze stagiaires de mogelijkheid om te leren binnen een organisatie waar veel ruimte is voor eigen ontwikkeling en uitdaging. Een goede begeleiding staat daarbij centraal. Daarnaast bieden we je een stagevergoeding, verzekering en interne training aan. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • je stage duurt minimaal 6 maanden en bij voorkeur 1 jaar. 
  • je bent minimaal drie dagen en minimaal 24 uur per week beschikbaar. 
  • je kunt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

Interesse?

Heb je interesse en ben je:

  • hbo-student? Dan vragen we je m uiterlijk maandag 1 april je sollicitatie met cv te sturen naar [email protected].
  • mbo-student? Dan vragen we je om uiterlijk zondag 21 april je sollicitatie met cv te sturen naar [email protected].

Als je graag met bepaalde doelgroep werkt, dan kun je dit in je motivatie aangeven. We proberen om hier rekening mee te houden.

We informeren je na de sluitingsdatum zo snel als mogelijk over de mogelijkheden voor een stage. We maken allereerst een selectie op basis van je motivatiebrief en cv, waarna een klikgesprek plaatsvindt met de praktijkopleider en stagebegeleider.

Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze praktijkopleiders:

Trisha Redelijk en Dirk van Haren door een e-mail te sturen naar [email protected].