“De kracht van een training door RIBW Brabant? De trainers, die tevens ervaringsdeskundige zijn. Zij weten van de hoed en de rand. En stellen zich kwetsbaar op. Dat heeft mijn ogen geopend. Ik begrijp vrijwilligers met een complexere begeleidingsvraag beter, waardoor het makkelijker wordt om ze te faciliteren in hun vrijwilligerswerk. Ik zie meer perspectief om de kwaliteiten van deze vrijwilligers binnen onze organisatie te benutten. Ze in hun kracht te zetten. De persoonlijke aanpak van de trainers zorgt er ook voor dat we als vrijwilligerscoördinatoren een hechter team zijn geworden. We delen meer met elkaar.”