Voor een ieder van ons, cliënten en medewerkers, heeft corona een belangrijke stempel gedrukt op het afgelopen jaar. Een bewogen jaar dat ons naast deze uitdagingen ook veel bracht. We hebben ervaren dat er een enorme energie en inventiviteit in de organisatie vrijkwam. En er is meer begrip gekomen voor de wereld van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Iedereen heeft namelijk kunnen ervaren hoe het is als je sterker op jezelf wordt teruggeworpen, je minder kunt ondernemen en minder directe sociale contacten hebt. Als organisatie blijven we samenwerken aan herstelondersteunende zorg en de beweging naar een inclusieve samenleving binnen de regio Hart van Brabant.

Basis Jaarbeeld 2020 verschijnt in april 2021 en verspreiden we de komende tijd als papieren en digitale versie onder cliënten, medewerkers en vrijwilligers, buurtbewoners en familie, gemeentes en andere zorgorganisaties. In de Basis is het thema ‘Ga voor een leven dat jou past’ het uitgangspunt van de artikelen. Bekijk hier de foto’s, het flipbook en lees de interviews van Jaarbeeld 2020.

Jaarbeeld 2020 - Ga voor een leven dat jou past